windmolens

Waarom staan windmolens stil (ook als het waait)?

Wie door Nederland rijdt, komt op steeds meer plekken windmolens tegen. Het lijkt logisch dat die draaien, zeker als het waait, maar dat is niet het geval. Er staan er altijd wel 1 of meerdere stil. Hoe komt dat eigenlijk?

Te weinig wind

Er blijken heel veel redenen te zijn waarom windmolens soms stil staan, dus niet zo gek dat we dat regelmatig zien. De 1e, meest voor de hand liggende, is dat er te weinig wind staat. Onder windkracht 2 vallen ze stil. Ze gaan dan in de vrije stand en wanneer er wel weer genoeg windkracht is, draaien ze vanzelf in de goede richting en gaan ze weer draaien.

Te veel wind

Niet alleen te weinig wind zorgt voor stilstaande windmolens, te harde wind heeft hetzelfde effect. Vanaf windkracht 10 schakelen de molens zichzelf uit voorzorg uit. Dit zorgt ervoor dat ze niet in brand vliegen of beschadigd raken. Ze draaien de wieken daarbij 90 graden en komen dwars op de wind te staan en vallen zodoende vanzelf stil.

Onderhoud

Gemiddeld gaan windmolens zo’n 20 jaar mee, maar in die tijd kunnen ze wel soms kapot gaan. Bijvoorbeeld door kortsluiting of slijtage. Om ze goed te laten functioneren, is er daarom van tijd tot tijd onderhoud nodig. Dan worden ze tijdelijk stilgezet. In de provincie Flevoland is er in 2023 een project gaande waarbij de windmolens opnieuw worden geïnstalleerd. Oude, willekeurig geplaatste windmolens worden daarbij vervangen door nieuwe, modernere windmolens. Op betere plekken. Een deel daarvan is nog in aanbouw, of bevindt zich in de testfase en staat daarom stil.

Natuurinvloeden

Bij verschillende natuurinvloeden wordt ervoor gekozen om windmolens stil te zetten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het trekseizoen van bepaalde vogelsoorten, zoals ganzen. Of wanneer er in de buurt van een windmolen een bepaalde grote vogelsoort gesignaleerd wordt. In Zeeland zijn de windmolens daarvoor voorzien van een camera, microfoon en speaker. Wordt er een zeearend, lepelaar, kraanvogel of grote zilverreiger gezien, dan schakelen de turbines uit. Dat scheelt veel dode vogels. Op plekken met vleermuizen in de buurt worden ze tijdens zonsop- en zonsondergang uitgeschakeld. En tijdens vorst kunnen ze worden stilgezet, om te voorkomen dat loskomende ijsvorming een gevaar vormt voor mensen in de omgeving.

Slagschaduw

Windmolens die in de buurt van huizen staan, kunnen voor slagschaduw zorgen. Als slagschaduw op het raam van een woning valt, kan dat zeer hinderlijk zijn. Dat geldt vooral voor de wisseling tussen wel en geen schaduw. In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. Daarin staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Windturbines zijn daarom bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening.

Overaanbod

Op het moment van schrijven speelt het in mindere mate, maar de verwachting is dat het steeds vaker gaat gebeuren dat er een overaanbod aan elektriciteit ontstaat. Er wordt dan meer energie geproduceerd, dan dat wordt gebruikt. In de gevallen dat het nu al aan de orde is, worden de turbines soms uitgeschakeld, zodat er geen overproductie is en het stroomnet niet overbelast raakt. Het is ook de reden dat steeds vaker het advies wordt gegeven om wanneer u stroom nodig heeft, zoals bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser te laten draaien, dit zoveel mogelijk overdag te doen en niet ’s nachts. In de nacht wordt namelijk minder stroom opgewekt.

Een overschot aan stroom heeft ook gevolgen voor de prijzen. Die kunnen zelfs negatief worden. Elektriciteit kost dan meer dan dat het oplevert. Het is dan vanwege de kosten slimmer om de windmolens tijdelijk stil te zetten. In het geval van zonnepanelen heeft de overheid bijvoorbeeld ook al besloten de salderingsregeling af te bouwen. Hiermee hoopt de regering te stimuleren dat huishoudens de door hen zelf opgewekte stroom direct gebruiken en niet terug leveren.

3 procent van de windmolens staat stil

Al die redenen bij elkaar zorgen ervoor dat er gemiddeld altijd 3 procent van de windmolens in een windpark stil staan, vertelt Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma van Windpark Zeewolde tegenover Omroep Flevoland. Het gaat daarbij steeds om andere molens.

(Bron: RTL Nieuws, Omroep Flevoland, Omroep Zeeland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ANWB. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reacties (11)

  geem2 says:

  Er zijn betere alternatieven als zonnepanelen en windmolens maar de zijn of niet gekend of worden ontkent. Het zijn die devices geen stikstof veroorzaken en een lagere ecologische voetafdruk hebben, als men al weet dat dat inhoud of men legt het in hun voordeel uit zoals de electrische auto waarbij niet meegenomen wordt de kinderarbeid de winning van grondstoffen het later vernietigen van bijv accu’s. Dan is mijn benzineauto nog steeds milieuvriendelijk als een electrische auto.

   Gerbrandt says:

   Geem2 , bedenk wel dat fossiele brandstof in de brandstofmotor veel uitstoot oplevert , de elektromotor , aangedreven met groen opgewekte elektra heeft nul uitstoot .
   Daarnaast is de hele keten van ruwe olie , winning , transport en raffinage , bijzonder vervuilend , evenzo de productie van de fossiel brandstof auto .
   Kinderarbeid wordt veroorzaakt door ons welvaarts en oneindig groei denken , via reclame , lobbyisten en economen in dienst van kapitalisten , aandeelhouders en banken .

   AntonW says:

   Het ziet er naar uit dat u nog wat informatie heeft in te halen.

   Heer Bommel says:

   Geem2, dan graag even melden wat die betere alternatieven zijn?
   Btw: er zit in heel veel autobatterijen al een tijdje geen kobalt meer. En zeker niet uit Kongo waar kinderarbeid idd voorkomt.
   Maar dat kobalt zit vaak wel in uw laptop en smartphone en wordt bovendien gebruikt in uw benzine-auto.
   En? Wat gaat u met deze kennis doen?

   Guillaume says:

   Het beste alternatief (tevens taboe nr. 1) is een drastische bevolkingskrimp, dat lost verreweg alle problemen op waar de mensheid zich voor gesteld ziet. Verder zijn windmolens beeldvervuilend, naast dat ze een extreem zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatiemateriaal bevatten. Jaarlijks lekken in ons land honderden kilo’s daarvan de atmosfeer in. Een SF6-molecuul is 23.000 keer zo zwaar als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief. Dat zwavelhexafluoride (SF6) wordt al sinds de jaren 60 gebruikt om schakelstations te isoleren, maar komt niet voor in het klimaatakkoord, ondanks dat tientallen jaren geleden al werd geconstateerd dat SF6 bestreden moet worden. Het KNMI meet de SF6-concentratie in de atmosfeer niet. De Nederlandse Emissie Autoriteit houdt er geen toezicht op. En dan laat ik de milieuvervuiling die de productie, sloop en vervanging onderdelen van windmolens met zich meebrengt -naast de moord op talloze vogels- nog buiten beschouwing. Minder mensen en snel overgaan op kernenergie, de rest is flauwekul. En trek u niets aan van de voorstanders ervan, want wie zijn kop in het zand steekt praat uit zijn kont ;)).

  Alice van der Mark says:

  wat ik mis in dit artikel zijn de gevolgen voor de gezondheid . Een aantal mensen ervaart fysieke schade, die er niet om liegt. Dit wordt breeduit verzwegen en onder het kleed geveegd.. Collateral dammage. De hinder van slagschaduw is feitelijk waarneembaar, dus daar is wel een soort van aandacht voor.
  Citaat uit de tekst: Wordt er een zeearend, lepelaar, kraanvogel of grote zilverreiger gezien, dan schakelen de turbines uit. Dat scheelt veel dode vogels.
  Mensen die niet meer in hun huis kunnen wonen door de letterlijk ziekmakende gevolgen van windturbines in hun omgeving worden stelselmatig genegeerd en als gekkies weggezet.
  Werk aan de winkel MAX…
  Overigens, ben zelf geen persoonlijk belanghebbende . Moet van een afstand toekijken hoe een mens uit mijn sociale omgeving kapot gaat en dat doet pijn.

   Gerbrandt says:

   Je hebt volkomen gelijk Alice , windmolens horen zeker niet op locaties waar ze hinder opleveren voor bewoners .
   Zonepanelen op dak in combinatie met een thuisaccu zouden veel windmolens kunnen besparen .

  Gerbrandt says:

  De molens kunnen gewoon doordraaien wanneer het “overschot” aan stroom wordt opgeslagen in warmte , in waterstof of in accu,s .
  Dit is helaas voor de netwerkbeheerders en energie bedrijven door wetgeving onmogelijk gemaakt , het verdienmodel van de eigenaren en aandeelhouders der molens is belangrijker dan milieu , omgeving en volksgezondheid .
  Ook bestaat er nog steeds een hardnekkige fossiele lobby .

   AntonW says:

   Binnen afzienbare tijd zal Nederland de grootste groene waterstof productie hebben binnen Europa. Maar een grote plant, zoals nu in voorbereiding, staat er niet in twee dagen.

  Jan Zomers says:

  Heb een idee – we kunnen op de lange staander aan de zonzijde zonnepanelen bevestigen.
  Hiermee wordt een accu geladen waarmee we het draaien van de wieken kunnen regelen.
  Bij weinig wind blijven ze draaien en bij teveel wind afremmen… en zo nodig helemaal stil zetten.

  Len123 says:

  Ik snap echt niet dat alles maar op de elektriciteit wordt afgeschoven waarvoor die afschuwelijke windmolens voor nodig (denken te) hebben.
  Stap, om te beginnen, voor de auto’s over op waterstof.
  Is inderdaad elektriciteit voor nodig om het te maken, maar heeft bij gebruik een CO2 uitstoot van NUL!
  Ik snap dit dus echt niet, want die accu’s moeten ook weer een keer opgeruimd worden, met alle nadelige milieu gevolgen.
  In mijn ogen heeft het waterstof de toekomst, ook voor de verwarmingen en om te koken etc.
  Maar ik denk dat onze onvolprezen (zéér slechte) overheid hier te weinig aan overhoud.