Niet eerder telde Nederland zoveel broedende kraanvogels

Er zijn dit jaar een recordaantal broedende kraanvogels gesteld. De Vogelbescherming telt dit jaar 32 broedpaartjes. Dat zijn er maar liefst 10 meer dan in 2017. 

Opmars kraanvogels

Na eeuwen van afwezigheid, broedt de kraanvogels sinds 2001 weer in Nederland. Dat doen ze vooral in het Fochtloërveen, het natuurgebied op de grens tussen Friesland en Drenthe. Ze broeden vooral in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. In middels broedt de vogel al weer een aantal jaren in Nederland in verschillende gebieden. Zo zijn ze gesignaleerd in de Peel, het Dwingelderveld het het Leersumse veld. Het feit dat de vogel zich langzaam verspreide over ons land, is de opmars voor een verdere uitbreiding van de broedende paren.

1 tot 2 eieren

De kraanvogels staan bekend om hun trompetterende roep en de blauwgrijze kleur. De kop en hals zijn getekend met een zwarte voorhals en kin en een witte achterhals en achterhoofd. De huid bovenop de kop is rood van kleur. De rug is in de broedtijd meestal roestbruin. Broeden doet de kraanvogel in april en duurt meestal 30 dagen. Per jaar legt de vogel 1 of 2 eieren. De jongen worden gevoed met eikels, rupsen, kevers en oogstresten. Als de jongen ongeveer 9 weken oud zijn, dan kunnen ze al kort stukjes vliegen.

Gesignaleerd in Brabant en Limburg

In 2018 leggen ongeveer 25 paren eieren. Van 12 paren zijn de eieren uitgekomen en van de 20 getelde kuikens zijn er uiteindelijk 7 uitgevlogen. Het lage aantal komt volgens de Vogelbescherming door de warme zomer. Door de droogte is er weinig voedsel te vinden en zijn de nesten makkelijk bereikbaar voor roofdieren. Het overgrote deel, 75 procent, verblijft in Drenthe en Friesland, maar ze zijn ook voor het eerste gesignaleerd in Brabant en Limburg.

(Bron: ANP/Vogelbescherming)

Geef een reactie