Duur 02:38
Gepubliceerd op 23 januari 2018

Voorlezen: een belangrijke taak

Het grootste voorleesevenement van Nederland, de Nationale Voorleesdagen, gaan op 24 januari 2018 van start. Reden genoeg voor ons om in te zoomen op de positieve effecten die voorlezen heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Voorsprong

Leest u uw kleinkinderen voor? Vooral mee door blijven gaan, want het is een erg belangrijke taak. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Het onderzoek stelt dat kinderen die als peuter ongeveer 15 minuten per dag worden voorgelezen, een voorsprong hebben zodra zij naar school gaan. De jonge kinderen hebben een betere taalontwikkeling, ondanks dat zij zelf nog niet kunnen lezen. Ook hebben zij een bredere woordenschat dan kinderen die niet worden voorgelezen. Dit alles maakt de gang naar geletterdheid makkelijker voor hen.

Inlevingsvermogen

Voorlezen zorgt er daarnaast ook voor dat kinderen hun cognitieve vaardigheden goed ontwikkelen. Vooral prentenboeken vervullen hierbij een belangrijke rol. Doordat deze boeken vaak basale levensvragen op een speelse wijze aan de kaak stellen, leren kinderen zich inleven in anderen, iets wat voor kleuters en peuters vaak nog erg lastig is.

Voorlezen doet lezen

Naast inlevingsvermogen en taalbeheersing, kan voorlezen ook de liefde voor zélf lezen aanwakkeren. Dit laatste is een zeer welkome bijkomstigheid, want volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) lezen kinderen en jongvolwassenen steeds minder door de opkomst van nieuwe media. Denk hierbij aan socialenetwerksites als Facebook of fotoapps zoals Instagram. De afname is volgens het SCP zorgelijk, want door te lezen leren jonge mensen complexe zinsconstructies te begrijpen, wat het voor hen makkelijker maakt om officiële brieven te begrijpen.

Oudere Nederlanders lezen overigens nog steeds evenveel als 10 jaar geleden. Dit kan volgens het SCP komen doordat zij nieuwe media, zoals socialenetwerksites, minder snel omarmen dan jongeren.

Hallo Nederland

Hallo Nederland besteedt op 23 januari 2018 aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. U ziet dit MAX-programma elke werkdag om 18.30 uur op NPO 2.

Lees ook: Opa’s en oma’s belangrijk voor leesliefde kleinkinderen

(Bron: SCP, Leesmonitor, NOS, redactie Hallo Nederland)

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer