Duur 08:16
Gepubliceerd op 11 maart 2016

Sprekend Nederland

Wat zegt uw spraak over u? En hoe oordeelt de rest van Nederland over de manier waarop u spreekt? Verdwijnen de accenten of is de diversiteit aan tongvallen nog springlevend? Om beter te begrijpen wat de precieze vooroordelen zijn die mensen aan accenten koppelen en hoe Nederlandse accenten op dit moment precies klinken, is de NTR samen met wetenschappers een Groot Nationaal Onderzoek gestart: Sprekend Nederland.

Doe ook mee!

In het komende jaar worden zoveel mogelijk Nederlandse accenten en de beelden die daaraan kleven met behulp van een app op een wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart gebracht. Door deze manier van dataverzameling kan elke Nederlander bijdragen aan het onderzoek. Sprekend Nederland biedt hiermee een unieke gelegenheid om een groot aantal proefpersonen voor taalkundig, sociolinguïstisch, sociaalgeografisch en psychologisch onderzoek in te zetten.

De onderzoekers zijn specifiek nog op zoek naar 50-plussers die via de app mee willen werken aan het onderzoek. Wilt u ook meedoen? Download de Sprekend Nederland-app dan gratis in de Google Play Store of via de App Store.

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer