schrijven

Schrijven met de hand is immaterieel erfgoed

Schrijven met de hand: steeds minder mensen doen het. Om het handschrift levend te houden, heeft het Platform Handschriftontwikkeling 3 jaar lang gelobbyd om deze vorm van schrijven uit te laten roepen tot immaterieel erfgoed. Deze missie hebben zij succesvol volbracht.

Geen extra geld, wel erkenning

Op 26 juni 2019 wordt aan het Platform Handschriftontwikkeling medegedeeld dat schrijven met de hand vanaf die dag deel uitmaakt van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Hierop staan zaken uit de Nederlandse cultuur die zorgen voor een gevoel van verbondenheid en een schakel vormen tussen verleden, heden en toekomst. Zo staat het Carnaval in Den Bosch op de lijst, net als koekjes bakken en het Staphorster stipwerk. Opname op deze lijst betekent niet dat er extra geld wordt uitgetrokken om het levend te houden, maar geeft wel aan dat er draagkracht is om hetgeen waarover het gaat te behouden.

‘Laat schrijven met de hand niet verdwijnen’

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) bepaalt wat wel en wat niet op de lijst komt. In het Algemeen Dagblad geven zij de reden voor het bijschrijven van het schrijven met de hand op de lijst: “Wij zien dat het schrijven met de hand een andere plek krijgt in de samenleving. Het dreigt minder aanwezig te zijn, en daarmee te verdwijnen. Wij, de huidige generatie, vinden het schrijven met de hand nog heel vanzelfsprekend, maar we willen ook dat dat in de toekomst zo blijft. Het schrijven met de hand moet levensvatbaar blijven. We willen het overdragen aan volgende generaties. Onder meer díe eigenschap maakt het handschrift erfgoed. Daarnaast willen we dat het handschrift een plek in het onderwijs houdt.”

Goed voor de fijne motoriek

Sinds de komst van de computer en later de mobiele telefoon, wordt er steeds minder met de hand geschreven. Op scholen heeft veel ‘analoog’ schoolmateriaal plaatsgemaakt voor de iPad en computer, waardoor er zeker door de jonge generatie nog maar weinig met de hand wordt genoteerd. Dat zorgt er volgens experts voor dat handschriften soms nog amper te lezen zijn, want zoiets heeft onderhoud nodig. Verder stimuleert schrijven met de hand de fijne motoriek. Mensen hebben deze vorm van motoriek nodig om kleine bewegingen goed te kunnen maken. Denk hierbij aan het hanteren van een schroevendraaier, lepel of pincet.

(Bron: AD, KIEN, platform handschriftontwikkeling)

Geef een reactie