Niet weggooien

‘Niet weggooien’: lever vondsten uit de oorlogsjaren in

Brieven, foto’s, dagboeken, documenten en bijzondere voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog blijven nog altijd opduiken. Deze documenten en objecten lijken soms onbelangrijk, maar zijn van grote waarde. Want ze geven, soms in alle bescheidenheid, een beeld van wat er in de oorlog is gebeurd. Daarom roept het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) op 3 mei 2018 met de actiedag Niet weggooien op om deze herinneringen niet weg te gooien, maar in te leveren. 

Grote betekenis

Bij een verhuizing, verbouwing of opruiming komen nog steeds bijzondere vondsten uit de Tweede Wereldoorlog aan het licht. Dit varieert van documenten, een stapel brieven, foto’s tot voorwerpen die in de oorlog zijn gebruikt of een bijzondere betekenis hebben.

‘Niet weggooien’

Om te voorkomen dat deze documenten en spullen verloren gaan, roepen het OVCG en andere musea en erfgoedinstellingen op om deze spullen in te leveren. Door deze spullen blijft het erfgoed behouden. Het gebeurt maar al te vaak dat mensen niet goed weten wat het is en gooien het weg. Het OVCG roept op dit niet zomaar te doen. Neem bij twijfel met hen, of een van de andere deelnemende musea, contact op om te zien of uw object van waarde is.

Actiedag

Het Oorlogs- en Verzetsmuseum Groningen stelt donderdag 3 mei 2018 van 12.00 – 15.00 uur de deuren open. Iedereen mag dan spullen aanleveren. Medewerkers van het museum bekijken of uw vondsten van waarde zijn en of het materiaal opgenomen wordt in de collectie van het OVCG. Is Groningen te ver? U kunt ook uw spullen aanmelden via de website van ‘Niet weggooien’ of u kunt met uw vondsten gaan naar een museum bij u in de buurt. Bekijk op de site bij welk museum u ook terecht kunt. Op 14 augustus 2018 organiseert het OVCG nog een actiedag om mensen op te roepen de spullen aan te leveren.

(Bron: OVCG/Groningen Nieuws)

Geef een antwoord