Duur 04:55
Gepubliceerd op 15 december 2016

De 10e landelijke Naturalisatiedag

Het is vandaag Koninkrijksdag, de dag waarop het tekenen van het koninkrijksstatuut in Nederland op 15 december 1954 door Koningin Juliana wordt gevierd. Maar behalve Koninkrijksdag is het vandaag ook Naturalisatiedag. En wel een hele speciale: het is namelijk de 10e editie. En speciaal daarvoor was Koning Willem-Alexander aanwezig in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Wat houdt de landelijke Naturalisatiedag precies in?

Wanneer vreemdelingen de Nederlandse nationaliteit willen aannemen moeten zij een verzoek in dienen en dienen zij aan allerlei plichten en rechten voldoen. Op de landelijke Naturalisatiedag leggen de naturalisanten tijdens een feestelijke ceremonie een Verklaring van Verbondenheid af. Vervolgens ontvangen de nieuwe burgers als afronding van het integratieproces hun naturalisatiebesluit en krijgen ze dus officieel de Nederlandse nationaliteit. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.

De landelijke Naturalisatiedag wordt sinds 2006 op Koninkrijksdag gehouden, de dag waarop het tekenen van het koninkrijksstatuut in Nederland op 15 december 1954 door Koningin Juliana wordt gevierd. In dit statuut worden de verhoudingen geregeld tussen Nederland en de andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten). De gemeente is de organisator van de naturalisatieceremonie, maar naast de ceremonie op de nationale naturalisatiedag, mogen gemeenten ook op andere momenten extra ceremoniedagen organiseren.

Waarom is die ceremonie zo belangrijk?

De naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden, zijn verplicht aan de ceremonie deel te nemen. Iedereen die Nederlander wil worden moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. U belooft hiermee de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren, en de plichten te vervullen. Iedereen vanaf 16 jaar is verplicht de verklaring van verbondenheid af te leggen.

Er zijn 2 versies van de verklaring van verbondenheid. U mag zelf kiezen welke u aflegt. Als u gelovig bent, kunt u kiezen voor de 1e optie. Bent u niet gelovig dan is de 2e optie geschikter:

  • “Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.” Gevolgd door: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”
  • “Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.’ Gevolgd door: ‘Dat verklaar en beloof ik.”

De gemeente reikt de besluiten van Nederlanderschap uit nadat de verklaring van verbondenheid is afgelegd. Daarna is de vreemdeling geen vreemdeling meer, maar officieel Nederlander.

Tijd voor MAX besteedt op donderdag 15 december 2016 om 17.10 uur op NPO 1 aandacht aan dit onderwerp met Conservator van Paleis Het Loo Paul Rem.

(Bron: Rijksoverheid) 

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer