Woningcorporaties niet bereid te investeren in kleinschalige verpleeghuizen

Woningcorporaties zijn niet bereid te investeren in kleinschalige verpleeghuizen voor mensen met een kleine beurs, dat zei MAX-directeur Jan Slagter op woensdag 20 april 2016 in Pauw. Ze zijn daar volgens het ministerie voor Wonen en Rijksdienst wel toe verplicht. Volgens Slagter is goede, kleinschalige zorg voor mensen met dementie in Nederland nu alleen bereikbaar voor welgestelde ouderen.

Stichting Ben Oude NijHuis

Uit onvrede over de huidige verpleeghuiszorg, waar veel geld wordt verspild, wil Jan Slagter via de stichting Ben Oude NijHuis zelf een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie realiseren, om zo aan te tonen dat met het beschikbare overheidsbudget het wel degelijk mogelijk is goede zorg te leveren, met voldoende handen aan het bed. De stichting Ben Oude NijHuis is vernoemd naar de man die – samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn – de falende zorg aan hun dementerende vrouwen aan de kaak stelde.

Weinig interesse van woningcorporaties

De stichting heeft het afgelopen jaar 60 woningcorporaties benaderd om mee te denken en mee te werken aan kleinschalige zorg voor dementerende ouderen met een kleine beurs. Vier van de 60 waren daartoe bereid en boden percelen bouwgrond aan of panden, die echter niet geschikt waren. De overige corporaties lieten onder andere weten dat het “niet past binnen hun huidige beleid”, ze geen ruimte zien in hun “borgingscapaciteit”, ze “het niet als hun taak zien” of hun “handen vol hebben aan huidige projecten”.

Het ministerie van Wonen en Rijksdienst liet de stichting desgevraagd weten dat hier “primair een taak ligt voor woningcorporaties”. Door deze afwijzingen moet de stichting nu uitwijken naar commerciële investeerders wat de plannen een stuk duurder maakt. Maar hoge huren vragen of een beroep doen op het niet voor vastgoed bestemde Persoonsgebonden budget (PGB) wil de stichting Ben Oude NijHuis niet. Daardoor dreigt er nu een tekort van 3 tot 5 ton voor het verpleeghuis dat in Rotterdam moet komen te staan.

Woningwet

Sinds juli 2015 is de Woningwet herzien, waardoor woningcorporaties terug moeten naar hun kerntaak: huisvesting regelen voor mensen met een laag inkomen. Ook het door het kabinet ingestelde ‘Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’ constateert dat woningcorporaties “meer energie” moeten steken in hun kerntaak: te weten wonen en zorg. “Die maatschappelijke taak is ondergesneeuwd de laatste tijd”, aldus het aanjaagteam in haar in april verschenen rapport. Het verweer van de corporaties dat er “geen investeringsruimte is” noemt het aanjaagteam een “non-argument: Dat geld is er wel degelijk”.

Rondetafelgesprek

Woningcorporaties realiseren tot op de dag van vandaag nog steeds wel kleinschalige woonvormen voor mensen met een gemiddeld of hoog inkomen. SP-Kamerlid Renske Leijten wil van Minister Blok weten hoe het kan dat woningcorporaties hun taak zo verzaken. De weigerachtige houding van die woningcorporaties is bovendien voor de Tweede Kamer mede aanleiding om op 25 mei een rondetafelgesprek te beleggen over de vele problemen waar kleinschalige zorginstellingen mee te kampen hebben. De Kamer wil goed zicht krijgen op die problemen. Ook Jan Slagter is uitgenodigd voor dit rondetafelgesprek.

Meer informatie over het initiatief van het Ben Oude NijHuis vindt u op de website van de stichting MAX Maakt Mogelijk.

Geef een reactie