Duur 03:04
Gepubliceerd op 19 december 2016

Vogels in huis? Pas dan op met gourmetten

Als we als Nederlanders iets veel doen met de feestdagen, dan is het wel gourmetten. Dierenarts Jenny heeft een waarschuwing voor degenen met vogels als huisdieren. Voor vogels kan al deze gezelligheid fataal aflopen! De antiaanbaklaag (teflon) waarmee een gourmetstel of grillplaat is bekleed zal bij sterke verhitting namelijk dampen afgeven die al in kleine hoeveelheden giftig kunnen zijn.

Vogels veel gevoeliger

Vogels zijn door de speciale anatomie van hun longen zeer gevoelig voor deze en andere gassen. Niet voor niets werden vroeger in de mijnen kanaries mee onder de grond genomen. Een probleem met de luchtkwaliteit in de mijn was door zijn gevoeligheid al snel aan het vogeltje af te lezen. Vogels nemen zowel tijdens de in- als uitademing zuurstof uit de lucht op en daarmee ook alle andere stoffen die in de lucht zitten. Bij zoogdieren vindt de gasuitwisseling alleen plaats wanneer de lucht in de luchtblaasjes zit, op het omslagpunt tussen in- en uitademing. Hierdoor zijn vogels veel gevoeliger voor het inademen van vluchtige stoffen dan zoogdieren en kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn.

Fatale bloedingen

Vogels kunnen flink ziek worden als ze verkeerde stoffen inademen: ze kunnen longontstekingen of allergieën ontwikkelen, waardoor ze benauwd worden, of zoals bij de teflonvergiftiging fatale bloedingen in de longen krijgen. Hoe ziek een vogel wordt, hangt daarbij sterk af van het type stof, hoeveel hij heeft ingeademd en hoe lang de blootstelling duurde.

Oude pannen ook slecht

Onterecht wordt er wel eens gedacht dat alleen nieuwe pannen of platen problemen geven. Onderzoek heeft echter juist aangetoond dat bij oudere pannen, met een gekraste of anderszins aangetaste antiaanbaklaag, lagere temperaturen al voor de productie van de schadelijke gassen kunnen zorgen.

Tips van Jenny

Om een veilige omgeving voor uw vogels te creëren heeft Jenny een aantal tips. Zet uw vogel niet in de buurt van een plek waar u kookt. Wees voorzichtig met pannen of ander kookgerei met een antiaanbaklaag. Als dit te lang en te hoog wordt verhit, komen giftige dampen vrij. Gebruik geen producten voor uw vogel, kooi, voerbak of speelgoed als op het etiket het symbool staat voor giftige of irriterende stoffen, zoals bijvoorbeeld polytetrafluoroethyleen (PTFE). Zorg dat uw vogel altijd frisse lucht heeft. Is hij toch per ongeluk blootgesteld aan mogelijk gevaarlijke stoffen, voorkom dan verdere blootstelling. Zet hem zo snel mogelijk in een andere ruimte en zet ramen en deuren open.

Spuitbussen

Ook spuitbussen met drijfgas, zoals bijvoorbeeld deodorant of haarlak kunnen schadelijk zijn voor uw vogel. Vermijd het gebruik van producten die een (sterke) geur afgeven in de ruimte waar uw vogel staat, zoals wierook, geurkaarsen, of luchtverfrissers. Rook ook niet in de buurt van uw vogel.
Tot slot: Als een stof bij uzelf op de luchtwegen slaat, dan zal dat zeker zo zijn bij een vogel. Gebruik deze producten dus niet in de buurt van uw vogel.

Dit onderwerp is besproken in Tijd voor MAX op maandag 19 december 2016.

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer