border

Tip 16: herschikken border

September is een geschikte maand om de vasteplantenborder te renoveren. Heel veel vaste planten bloeien beter als ze eens in de 5 jaar uit de grond gehaald worden en weer teruggeplant
worden. Begin met de meeste vaste planten uit de border te halen. Staan daar herfstasters of herfstanemonen in, dan kunt u die beter laten staan. Als de border leeg is, moet al het onkruid verwijderd worden. Nu is er ook gelegenheid om compost of stalmest aan te brengen. Stalmest altijd onderspitten en compost door de bovenste laag werken. Knip de uitgehaalde vaste planten goed kort en gebruik het buitenste gedeelte om terug te planten. Ook is dat het moment om planten die u niet mooi vindt te vervangen door nieuwe soorten. De keus is groot genoeg; koop ze bij een echte kweker. Koop nooit ‘plofplanten’, want die komen meestal niet de winter door. Als u de planten weer in de border zet, moet u ze goed water geven. Dit hebben ze nodig om weer nieuwe wortels te maken.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 37 2018

Geef een reactie