kanker.nl

Organisaties ruziën over kanker.nl

Door onenigheid tussen de partijen achter kanker.nl dreigt de informatie op de website te verouderen. De KWF Kankerbestrijding wil zich het platform volledig toe-eigenen. Als reactie daarop willen de 19 betrokken patiëntorganisaties de website niet langer van nieuwe informatie voorzien. Mogelijk is de patiënt daarvan de dupe.

Kanker.nl

Het platform kanker.nl heeft tot doel patiënten en betrokken te voorzien van informatie over kanker. De website is in 2013 door de KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) opgericht. De partijen hebben toen elk een eigen rol gekregen. De KWF financiert de bouw en het onderhoud van de website, de IKNL is dienstverlener en de NFK zorgt voor de inhoud in de vorm van informatie voor en ervaringen van patiënten.

Onenigheid

In maart 2017 heeft KWF zonder opgaaf van redenen aangekondigd zich kanker.nl volledig te willen toe-eigenen. Dat strookt niet met een eerdere afspraak tussen de partijen. In die overeenkomst staat namelijk dat als één van de partijen niet meer verder kan of wil met het platform, de eigendom naar de NFK gaat. De aankondiging van KWF is de andere organisaties in het verkeerde keelgat geschoten. De NFK heeft daarom een kort geding tegen KWF aangespannen. “Wij zien geen andere oplossing om voor ons eigendom op te komen”, laat Arja Broenland, directeur-bestuurder van de NFK, weten.

Geen nieuwe informatie

Daarnaast hebben de 19 betrokken patiëntorganisaties besloten geen inhoudelijke bijdrage meer te leveren aan kanker.nl. De kans bestaat nu dat de informatie op het platform niet meer overeenkomt met die op de website van de NFK. En dat is zorgelijk. “Voorlichting over kanker is erg ingewikkeld”, zegt Peter Huijgens, voorzitter van IKNL. “Een patiënt moet meteen weten waar hij aan toe is, zonder dat hij allerlei websites met elkaar moet vergelijken.”

De rechtszaak komt op maandag 24 april 2017 voor.

(Bron: ANP, Volkskrant)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Zo zie je weer even waar de belangen van al die stichtingen liggen. … Niet bij de patient. …