Duur 02:03
Gepubliceerd op 16 januari 2017

Longfonds maakt luchtvervuiling zichtbaar

De lucht in Nederland is vrijwel overal ongezond. Het veroorzaakt en verergert longziekten, maar kan op den duur ook tot bijvoorbeeld longkanker leiden. Het Longfonds pleit daarom in Den Haag voor een Nationaal Luchtplan, waarin gezondheid centraal staat en de meest vervuilde plekken worden aangepakt. Met een nieuwe mobiele check waarmee iedereen vanaf nu zelf kan checken hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is, vragen zij daar extra aandacht voor.

Check de luchtkwaliteit

Met een nieuwe campagne die op maandag 16 januari 2017 start wil het Longfonds mensen bewust maken van de vieze lucht die zij inademen. “We willen het onzichtbare zichtbaar maken”, zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. Mensen die willen weten hoe gezond de lucht is die zij op dit moment inademen, kunnen vanaf vandaag de check doen op longfonds.nl/gezondelucht. Het Longfonds roept iedereen in Nederland op om de check te doen. “Hoe meer mensen de check doen, hoe sterker we samen staan in Den Haag. De lucht in Nederland moet gezonder,” zegt Rutgers.

Nationaal Luchtplan

“We willen dat niemand in Nederland ziek wordt of overlijdt door de lucht die hij inademt”, aldus Rutgers. “7 van de 10 Nederlanders weten niet dat de lucht die ze inademen ongezond is. Terwijl de gezondheidseffecten enorm zijn. Elk jaar overlijden in ons land meer dan 5000 mensen door de ongezonde lucht die in hun longen terecht komt. Dat is voor ons onacceptabel.” Met de nieuwe mobiele checks wil het Longfonds zorgen dat er snel een Nationaal Luchtplan komt. In november werd door de Tweede Kamer al een motie aangenomen, nu moet het plan nog gemaakt worden. “We hebben geen tijd te verliezen. Iedere ademteug is een onzichtbaar gevaar”, aldus Rutgers. “Dat plan moet er daarom zo snel mogelijk komen.”

Gevaren

Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond: het veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD. Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze hun leven lang last van houden. Luchtvervuiling veroorzaakt ook longkanker, hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten. Elke dag overlijden 3 mensen aan longkanker door luchtvervuiling. En elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan 40 spoedopnames in het ziekenhuis. Mensen zijn zich niet bewust van de gevaren blijkt uit recent onderzoek van GfK in opdracht van het Longfonds.

Gezondheidsnorm overschreden

De lucht in Nederland is vrijwel overal ongezond. Amsterdam en Rotterdam behoren tot de meest vieze plekken. Maar ook in gemeenten als Nijmegen, Veenendaal en Den Bosch is de lucht niet gezond. In het noorden van Nederland en in Zeeland is de lucht een stuk schoner. Ook hier wordt de advieswaarde van fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) echter op grote schaal overschreden. Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door onder andere verkeer, industrie, intensieve veeteelt en houtrook. Vooral in de spits als er veel verkeer is, is de luchtkwaliteit slecht. “We laten onze kinderen nu buiten spelen en sporten op plekken waar de lucht ongezond is, bijvoorbeeld naast een drukke autoweg. Gemeenten zouden daar rekening mee moeten houden in hun beleid en bijvoorbeeld geen scholen en sportvelden langs een snelweg aanleggen”, aldus Rutgers.

Check

Via uw mobiel of computer kunt u nu dus bekijken hoe het me de kwaliteit van de lucht bij u in de omgeving gesteld is. Ook kunt u daar lezen wat het betekent als de lucht ongezond is en wat u daar tegen kunt doen. De actuele gegevens voor de check komen van het RIVM. De luchtkwaliteit wordt op ruim 100 meetstations in Nederland continu gemeten door de Nederlandse luchtmeetnetten. RIVM berekent ook de luchtkwaliteit op uw locatie. De berekende luchtkwaliteitsindex is gebaseerd op 3 soorten vervuiling: fijnstof, ozon en stikstofdioxide. Elke 3 uur is een nieuwe waarde beschikbaar.

(Bron: ANP, Longfonds.nl )

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Deze actie, van het Longfonds, komt precies op tijd, voor mijn longaandoening. … Al 5 jaar heb ik Astma en COPD, waardoor ik vaak ernstige ademhalingsklachten klachten heb. Ik heb al eens eerder gereageerd, met een opmerking dat ik een Pulmicort inhaler voorgeschreven kreeg van de specialist in het ziekenhuis. Dit medicijn is in Nederland 4x duurder als in Belgie, een crimineel prijsverschil waartegen ik al 5 jaar ageer. … Nu blijkt dat dit medicijn niet het meest aangewezen medicijn is voor longaandoeningen. … Hoe weet ik dat? … Ik kreeg in Belgie last van ademhalingsmoeilijkheden, met een black-out tot gevolg, waarvoor ik een arts raadpleegde. Deze arts schreef me een vloeibaar medicijn voor met de uitleg, dat poeder uit een inhaler nooit de diepe delen van de longen bereikt, omdat poeder onderweg aan de luchtpijp blijft kleven. Meer geschikt is een vloeistof die verstuift wordt ingeademd, omdat vloeistof en damp, veel dieper doordringt in de longen. Heel aannemelijke uitleg. … Ook werd meteen een MRI scan gemaakt, om de schade aan de longen in beeld te brengen. … In Nederland weigerde de arts om een MRI scan te laten maken, omdat dit niet nodig zou zijn. … De Belgische arts, vindt het heel belangrijk, om de schade zichtbaar te maken. … Nu wil ik pleiten, dat longpatiënten, gratis medicijnen moeten krijgen, vergoed door de overheid, zolang de overheid geen maatregelen neemt tegen de luchtvervuiling. Het is ongehoord, dat burgers worden blootgesteld aan luchtvervuiling, waardoor deze ziek worden en vervolgens op kosten worden gejaagd, door 4x meer te betalen, voor (verkeerde) medicijnen, als de buren in Belgie, die wél de juiste medicijnen krijgen, en daar geheel vergoed worden door de ziektekostenverzekering, zonder eigen risico. … Een mooie taak voor het longfonds. Tot slot stel ik de vraag: In wat voor land leven we? … Met wat voor criminele regering en gezondheidszorg moeten wij hier dealen? …

    Hanneman says:

    Het antwoord op de laatste vraag is niet zo moeilijk. Wij hebben te maken met een liberale, rechtse, door de VVD aangevoerde, regering van doen. Welk fonds is er toch nodig om de regeervervuiling eens “aan te pakken”?

Bekijk ook

Meer