Duur 02:01
Gepubliceerd op 8 december 2020

Dokter Ted vraagt uw hulp voor enquête naar gezonde voeding

Hoe goed is uw kennis van goede voeding en dan met name groente en fruit? Dokter Ted vraagt uw hulp voor een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Doet u ook mee aan de enquête?

Enquête gezonde voeding

Dokter Ted en de onderzoekers van Amsterdam UMC willen graag weten waarom mensen niet altijd voor gezond voedsel kiezen. Is het vanwege de prijs, is het onkunde, vinden ze het niet lekker? Zeker tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om gezonde voeding te eten, om uw conditie zo goed mogelijk op peil te houden. Vandaar deze enquête. Samen met een aantal partijen, waaronder Amsterdam UMC en de Noaber Foundation, wordt in januari 2021 daarom ook een nationale groente en fruit maand gelanceerd. Het doel is om krachten te bundelen tegen COVID-19 door een gezonde leefstijl te promoten. Dit is vanzelfsprekend zeer urgent en alleen samen kunnen we dit doen!

Naar de vragenlijst.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de hoofdonderzoeker Hamza Yousuf, via h.yousuf@amsterdamumc.nl.

Uitkomst enquête vaccineren

In oktober 2020 hebben we u gevraagd mee te doen aan een enquête over vaccineren. Als griepexpert maakt dokter Ted zich al geruime tijd hard voor de jaarlijkse griepprik. Samen met onder andere cardioloog Leonard Hofstra, viroloog Eric van Gorp en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder heeft hij onderzocht hoe Nederlanders aankijken tegen vaccinaties in het algemeen en de griepprik en het coronavaccin in het bijzonder. Daaruit is gebleken dat 67 procent van de ondervraagden dit jaar de griepprik wilde nemen. Dat ligt flink hoger dan het landelijke gemiddelde, dat op iets meer dan 50 procent ligt, maar de laatste 2 jaar ook licht stijgt. Verder zou 80 procent van de deelnemers het vaccin tegen corona willen nemen. Toch is er 20 procent die dus nog twijfelt of het ronduit niet wil. Overigens blijkt ook uit de gegeven antwoorden dat met name bij lager opgeleiden er minder animo is tot vaccinatie. Daarnaast blijkt dat van die 20 procent die geen vaccinatie wil ongeveer de helft een chronische ziekte heeft. Wat dus inhoudt dat deze mensen een risicogroep vormen voor wat betreft corona en zij zijn zich dus niet bewust van het feit dat ze met hun chronische (hart)ziektes beter beschermd zijn als ze zijn gevaccineerd. Een ander resultaat is dat de overgrote meerderheid (75 procent) wel heel goed naar hun arts luistert. Hier ligt dus een taak bij de artsen om meer en betere voorlichting te geven om hun patiënten van het belang van vaccineren te doordringen en angsten weg te nemen.

Dit onderwerp wordt dinsdag 8 december 2020 besproken in Tijd voor MAX, om 17.10 uur op NPO 1.

(Bron: Tijd voor MAX)

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer