Duur 00:55
Gepubliceerd op 16 februari 2017

Sybrand Buma (CDA) over de ouderenzorg

In Tijd voor MAX heeft MAX de 11 grootste lijsttrekkers uitgenodigd. Allen krijgen zij één en dezelfde vraag voorgeschoteld: wat gaat uw partij doen voor de ouderenzorg? Het antwoord van Sybrand Buma van het CDA kunt u in het fragment hierboven bekijken en in de tekst hieronder lezen.

Wij stellen iedereen die hier komt één en dezelfde vraag, namelijk die over de ouderenzorg. Hoe gaat u, of hoe gaat het CDA, om met de ouderenzorg?

Als je ook hier de foto [de getoonde foto laat een verpleger zien die een oudere dame optilt van/neerlegt op een bed] al ziet, dan zie je waar je het over hebt. Heel veel mensen hebben veel  zorg nodig. Dus de zorg moet beter. Mensen maken zich daar zorgen over. Ik hoor heel veel ouderen die het eigen risico niet kunnen betalen. Dat moet omlaag. Dat moeten we samen solidair opbrengen. Heel erg belangrijk is ook dat heel veel mensen mantelzorg doen vóór ouderen, maar ook vaak tussen ouderen. Dus wij moeten mantelzorgers ontlasten. Dat is nu te weinig. En als laatste moeten ook de ouderen die echt opgenomen worden in een verpleeghuis meer handen aan het bed voelen. En doen we dus die verschillende dingen, dan hoop ik dat voor ouderen echt het gevoel is van “Ja, wij doen er weer toe. Wij doen er toe, mensen geven ons bescherming, zorgen voor ons.” Dat is het doel dat ik wil bereiken in de politiek.

En dat is een belangrijk agendapunt

Dat is een heel erg belangrijk agendapunt.

Goed.

Sybrand Buma is op donderdag 16 februari 2017 te gast in Tijd voor MAX. Zie voor meer informatie het overzicht van de zorgstandpunten van de – op dit moment – 8 grootste partijen.

Geef een antwoord

Bekijk ook

Meer