privacywet

Nieuwe privacywet een feit, zo is het geregeld bij MAX

Het zal u niet ontgaan zijn, per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer en overheden, bedrijven en andere organisaties moeten zich vanaf dat moment aan strengere regels houden.

De nieuwe wetgeving verplicht overheden, bedrijven en andere organisaties aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. Met de wet krijgen burgers ook het recht om te worden ‘vergeten’, waardoor ze gegevens desgewenst kunnen laten schrappen. Uw privacy is voor Omroep MAX van groot belang. Omroep MAX houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat ze altijd netjes gebruikt worden.

In de praktijk komt het er in het kort op neer dat:

 • duidelijk wordt vermeld met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruiken. Dat gebeurt via de privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • er wordt om uitdrukkelijke toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat wordt ook geëist van partijen die in opdracht van Omroep MAX persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht gerespecteerd wordt om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens

De gegevens die Omroep MAX van u verzamelt, zoals uw naam, adres en betalingsgegevens, worden door de wet persoonsgegevens genoemd. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt als  precies wordt uitleggen waarom en met welke reden. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het afsluiten van een abonnement, het aanmaken van een account of het verwerken van uw deelname aan een manifest. Omroep MAX bewaart uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn worden deze gewist, tenzij er een wettelijke plicht is om de gegevens langer te bewaren.

Dit zijn uw verdere rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Omroep MAX van u heeft en wat daarmee gedaan wordt;
 • inzage in de persoonsgegevens die Omroep MAX van u heeft;
 • het laten corrigeren van fouten (u kunt ook zelf uw gegevens wijzigen);
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het verplaatsen van uw gegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens  Omroep MAX van u heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Gegevens doorgeven aan derden

Omroep MAX zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden. Uw persoonsgegevens worden alleen gegeven aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van de websites en/of diensten of als Omroep MAX hier wettelijk tot verplicht wordt.

Veiligheid

Omroep MAX zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde netwerkverbindingen en er worden beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Cookies

De websites van Omroep MAX gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar informatie in wordt opgeslagen zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. En Omroep MAX kan er ook mee zien dat u de websites weer bezoekt.

Facebook

De wetgeving geldt ook voor bedrijven van buiten de EU met Europese gebruikers, zoals Facebook. Op overtreding staan boetes tot 4 procent van de wereldwijde omzet, met een minimum van 20 miljoen euro.

Voor de complete privacyverklaring verwijzen wij u naar de website van Omroep MAX. Daar ziet u ook steeds de meest actuele versie van de verklaring.

Geef een reactie