Nietstilzitten

Anton van Dijk uit Sneek raakt een paar jaar geleden zijn baan kwijt. Om als 50-plusser weer aan het werk te komen is niet eenvoudig. Maar van stil zitten moet Anton niets weten. Daarom heeft hij een platform opgericht voor werkzoekenden met de toepasselijke titel: Nietstilzitten.

Platform

Nadat Anton zijn baan kwijtraakt zet hij zich meer in voor de wijk waarin hij woont in Sneek. In Zuidwest Friesland hebben nog veel dorpen een dorpsverenigingen, maar in de steden bestaan die verenigingen nauwelijks meer. Voor Anton reden genoeg om een wijkplatform op te willen zetten. Vanuit de gemeente is dit initiatief van harte omarmd en opgezet, Anton heeft het verder uitgebouwd. Ik had gehoopt om met het platform verschillende mensen te ontmoeten en misschien wel zicht op ander werk te krijgen. Mij was immers gezegd dat ik veel moest netwerken.” Tot een baan heeft het niet geleid, maar wel tot het idee om het platform uit te bouwen naar een plek voor werkzoekenden.

Niet stil zitten

Niet stil zitten is een netwerkgroep in Sneek. Ze organiseren maandelijkse bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan bod die helpen bij de zoektocht naar werk. Bijvoorbeeld hoe men Linkedin kan gebruiken, maar ook gastsprekers die vanuit hun eigen achtergrond iets kunnen vertellen over het vinden van een baan. Wekelijks is er een Nietstilzitten Café. Er zijn nu zo’n 190 deelnemers aan het netwerk, de meeste uit de omgeving van Sneek.

Geef een reactie

Reacties (2)

  Felise Schulze says:

  Met behoud van uitkering of WW is vrijwilligers werk toegestaan. En op dat gebied is nog altijd veel in te vullen, dus ook zonder betaald werk ligt er nog arbeid genoeg op velen te wachten. Hoef je ook niet zo veel sollicitatie brieven voor te schrijven en help je velen mee. Is in feite nog beter als via sites aan betaalde arbeid te komen. Dus lieverds, helemaal niet erg om werk te doen op basis van hulpverlening en onbezoldigd. Betaald zich op termijn dubbel en dwars terug.

  Felice, terug in Nederland, en wij steken al bijna de vlag uit, toch!

  Parhesia says:

  Vrijwilligerswerk doen er zitten positieve en negatieve kanten aan.Via vrijwilligerswerk kun je soms ook doorstromen naar een baan voor lange/korte tijd.De negatieve kant is dat dikwijls mensen met een vaste baan ontslag krijgen,de vrijwilliger vervangt zijn plaatst.Wat werkelijk moet gebeuren is dat er echte banen worden ge creëert,dat heen en weer geschuif met mensen zorgt ook nog eens voor overstelpende administratieve rompslomp bij allerlei instantie’s,daarmee gepaart gaande kosten zijn immens hoog,vraag aan werkeloze burgers waar ze het grootste schurf aan hebben?
  We kunnen platvormen bouwen,allerlei neven activiteiten ontplooien,ja,..het is werkzaam tegen het verpieteren etc, eerder het is versluierde bezigheidstherapie,afwachtend op die uitblijvende baan.Het klein ondernemerschap is door het Rutte kartel naar de kl-te geholpen,die groep ondernemers stond garant voor vele banen in Nederland.
  De grootondernemers o.a. shell krijgt subsidie (een staatsuitkering)-van ons belastinggeld ook door de minstbedeelden betaald- om windmolenparken te bouwen,terwijl de aandeelhouders zich doodlachen met deze gerafineerde aanpak/strategie ze verrijken zich op de ruggen v.d werkzoekende burgers.

  Je kunt netwerken dat je een ons weegt,maar zonder echte banen blijft het tijdverdrijf.De banen zijn overgebracht naar ontwikkelingslanden,china/korea/india etc, en wij worden beziggehouden met flutconstructie’s.
  O ja,..weet u nog dat er in h’t verleden allerlei steunacties op touw werden gezet,om de infrastructuur te verbeteren in deze landen?Nou,..de Nederlandse (groot)ondernemersgeest was er maar wat blij mee.Deze faciliteiten hoefde zij niet meer te financieren om hun gewin binnen te halen.
  De plaatselijke bevolking van deze landen word nu op haar beurt leeg gezogen,zo als het IDEM in Europa gebeurt.
  De vraag blijft staan,…waar blijven die banen?…banen voor iedereen ongeacht zijn opleiding,de hoogopgeleide maak je geen zorgen,..multi’s/grootondernemers zorgen wel voor hun speeltjes!!