Duur 27:53
Gepubliceerd op 27 maart 2015

Hoge boetes voor Huurakte

In verschillende programma’s van MAX hebben we aandacht besteed aan de misleidende praktijken van het bedrijf Huurakte. Onder het mom van huurbegeleiding incasseerde Huurakte forse bedragen rechtstreeks bij de werkgever van woningzoekenden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) deed onderzoek en legt nu hoge boetes op.

Telefonisch aanbod

Huurbegeleiding B.V. (voorheen Woondirect B.V.) en Financial Media B.V. zijn de eigenaren van verschillende websites waarop huurwoningen worden aangeboden. Het gaat om websites als huurwoningen.nl en huurbegeleiding.nl, maar ook om websites met andere namen. Woningzoekenden registreerden zich op websites waarop huurwoningen werden aangeboden en werden vervolgens gebeld met het aanbod om een document te ondertekenen waardoor zij sneller in aanmerking zouden komen voor een woning. Als zij dat deden, bleken zij een ‘akte van cessie’ getekend te hebben, waarmee het bedrijf rechtstreeks bedragen inde bij de werkgever van de consument. Over de kosten en de inhoud van de overeenkomst werden consumenten onvolledig geïnformeerd.

Klachten

Begin 2014 besteedden we in Tijd voor MAX aandacht aan Huurakte. Na de uitzending stroomden de klachten over het bedrijf binnen in het spreekuur. Daarom gingen we 2 maanden later dieper in op de kwestie in een thema-uitzending van Meldpunt! Ook via MAX Ombudsman bleven we met de zaak bezig. Dat laatste resulteerde in een bezoek van een deurwaarder. Huurakte had MAX Ombudsman voor de rechter gedaagd. De eis: rectificatie van de uitzending en schadevergoeding. MAX Ombudsman was niet de enige die voor de rechter werd gesleept. Ondertussen liepen er namelijk al meerdere procedures over de werkwijze van Huurakte.

Boete

ACM legt nu een boete op van in totaal 985.000 euro aan 2 bedrijven en 3 personen voor ernstige misleiding van mensen die op zoek waren naar een huurwoning. ACM stelt vast dat Huurbegeleiding B.V. en Financial Media B.V. consumenten niet duidelijk of helemaal niet informeerden over de prijs, de wijze van betaling, en de voornaamste kenmerken van hun diensten. Ook hebben zij consumenten ten onrechte gemeld dat zij tussentijds niet van de dienst af konden en eraan vast zaten voor de duur van 2 jaar, terwijl zij het recht hebben de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Ook hebben zij automatische incasso’s uitgevoerd zonder rechtsgeldige toestemming van de consument.

Nalatig

ACM ziet dit als zeer ernstige overtredingen. Regelmatig zijn consumenten onverwacht geconfronteerd met fikse financiële tegenvallers door deze handelwijze van Huurbegeleiding die het geld voor haar dienstverlening bij de werkgever inde. Beide bedrijven zijn nalatig geweest ten opzichte van een kwetsbare groep consumenten die op zoek waren naar betaalbare woonruimte. ACM legt daarom aan zowel de bedrijven als de betrokken leidinggevenden boetes op van in totaal 985.000 euro.

MAX Ombudsman Rogier de Haan: “Ik ben erg blij dat onze inspanningen tot dit resultaat hebben geleid. De mensen achter dit bedrijf hebben willens en wetens huurders misleid en hun geld afgepakt. Dat deze lieden nu als privépersoon zijn beboet, vind ik pure gerechtigheid. Wat ik nog beter zou vinden, is als alle slachtoffers van Huurakte nu alsnog hun geld terug zouden krijgen.”

Blijf op uw hoede

Blijf op uw hoede als u gebeld wordt door een bedrijf dat u niet kent. Geef nooit uw bankgegevens af, zeg niets toe, en klik ook niet op een mailtje waar u niet om heeft gevraagd.

In bovenstaand fragment uit Meldpunt! wordt vanaf 41:47 minuut aandacht aan de zaak besteed.

(Bron: acm.nl)

Geef een antwoord

Bekijk ook

Meer