Duur 01:42
Gepubliceerd op 6 februari 2017

Henk Krol (50PLUS) over de ouderenzorg

In Tijd voor MAX heeft MAX de 11 grootste lijsttrekkers uitgenodigd. Allen krijgen zij één en dezelfde vraag voorgeschoteld: wat gaat uw partij doen voor de ouderenzorg? Het antwoord van Henk Krol van 50PLUS kunt u in het fragment hierboven bekijken en in de tekst hieronder lezen.

Nu die ene vraag die wij aan alle lijsttrekkers stellen. Hoe gaat uw partij om met de ouderenzorg?

Daar staan we om bekend. Daar hebben we heel veel voor gedaan. Wat ik alleen jammer vind, is dat op dit moment er een pact is tussen een aantal partijen en uitgerekend partijen, zoals CDA en ChristenUnie die heel veel ouderen in de steek hebben gelaten. Want zoals je weet, waardig oud worden wil voor ons ook betekenen dat je waardig zou kunnen sterven, als je dat wilt. Maar ook dat mensen een goed pensioen hebben en recht hebben op AOW-leeftijd, als ze dat willen, op hun 65ste. Dus iedereen vraagt aan mij: “Waarom jij niet?” Ik heb bewust dat pact niet meegetekend, omdat ik het heel flauw vind. Toen wij 4 jaar geleden meededen aan de verkiezingstijd waren al die onderwerpen taboe. De hele periode is het niet beter gegaan met ouderen. Er is allerlei afbreuk gedaan aan ons zorgstelsel. En nu, een paar weken voor de verkiezingen, zie je dat alle andere politieke partijen zich ineens druk gaan maken over ouderen. En dan denk ik: kijk naar wat ze gedaan hebben in het verleden en reken ze daar op af.

Goed, dat gezegd hebbende, wat gaat 50PLUS wel doen voor de ouderen?

Wat we wel gaan doen, is zorgen dat die handjes weer aan het bed kunnen komen. Dat al die administratieve lasten die er zijn verdwijnen. Dat er een nieuw zorgstelsel komt, dat niet helemaal hetzelfde is als vroeger, het ziekenfonds, maar wel meer in die richting. Want zorg is niet iets wat je over moet laten aan de markt. Dat hoort niet thuis bij verzekeringsmaatschappijen. Dat moeten we met z’n allen op een hele nette manier regelen en daar staan we voor de volle 100 procent voor.

En daar mag 50PLUS op afgerekend worden als het mislukt?

Daar mag je mij, en de hele partij, streng op afrekenen.

Goed. U heeft het gehoord.

Op maandag 6 februari 2017 is Henk Krol te gast in Tijd voor MAX. Zie voor meer informatie het overzicht van de zorgstandpunten van de – op dit moment – 8 grootste partijen.

 

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer