Duur 01:30
Gepubliceerd op 1 februari 2016

FNV tegen pensioenbeleggingen in sprinkhaanfondsen

De FNV wil niet langer pensioengeld beleggen in zogeheten ‘sprinkhaanfondsen’. Een van die fondsen is het Private Equitybedrijf SUN Capital dat honderden miljoenen pensioengeld van ambtenaren en verpleegkundigen belegt. De FNV vraagt alle Nederlandse pensioenfondsen te stoppen met alle private equity-beleggingen.

KKR

Dit FNV-verzoek is een gevolg van deel 2 uit de MAX-serie Zwarte Zwanen. Daarin werd de geheimzinnige en dubieuze rol van SUN in het faillissement van V&D behandeld. Ook de kwalijke positie van een andere belegger van Nederlands pensioengeld, KKR, kwam in Zwarte Zwanen aan bod. KKR haalde meer dan 1 miljard euro uit V&D en verkocht het restant van het warenhuisconcern aan SUN. Private Equity-fondsen worden ook wel sprinkhanen of aasgieren genoemd.

Strenger toezicht

Het FNV-ledenparlement pleitte direct na Zwarte Zwanen in juli 2015 voor een strenger toezicht op beleggers die met Nederlands pensioengeld werken. FNV-leden willen niet “dat bijvoorbeeld Private Equity-fondsen onze pensioengelden aanwenden om andere werknemers -zoals bij V&D- te benadelen.” Ook stelt het FNV-ledenparlement dat ‘misstanden’ getraceerd moeten worden en dat ‘ingrijpende veranderingen in het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen dringend noodzakelijk zijn.’ De FNV-leiding geeft na zes maanden uitvoering aan de wensen van haar leden. Beter laat dan nooit.

Beleggingen terughalen

De FNV-hoofdbestuurder Gijs van Dijk wil dat pensioenfondsen alle beleggingen uit SUN Capital en soortgelijke private equity-fondsen terughalen. Hij stelt vandaag: “De strategie van dit soort fondsen gaat ten koste van de arbeidsvoorwaarden en dus ook pensioenen van de desbetreffende werknemers.”

Breuk

Het FNV-standpunt betekent een breuk met het beleid van de grootste Nederlandse vakbond. Tot nu toe was bijna alles dat niet in de wet verboden is geoorloofd om een goed rendement te maken. Zo ging FNV akkoord met pensioenbeleggingen in ‘trustkantoren’, bedrijven die hun geld verdienen door belasting te ontwijken. Dat bleek in Zwarte Zwanen 1 dat in 2013 werd uitgezonden. Ook accepteerde FNV dat een private equity-belegger van Nederlands pensioengeld de ondergang van krantenbedijf PCM (Trouw, Volkskrant, Parool) veroorzaakte. Het gaat hier om het Engelse APAX. ABP-bestuurder Xander den Uijl erkende in Zwarte Zwanen dat APAX 700 miljoen aan ABP-geld had toen het de ‘overval’ op PCM pleegde.

Alpinvest

Via het geheimzinnige Amsterdamse beleggingsbedrijf Alpinvest sluizen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn in totaal meer dan 40 miljard Nederlandse pensioeneuro’s naar Private Equity-beleggers in de wereld. Deze beleggers worden verantwoordelijk gehouden voor onder andere slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen in de bedrijven waarin ze investeren. Ook blijkt het afstoten van arbeidsplaatsen en het verkopen van onroerend goed een lucratieve business voor Private Equity-beleggers.

Kritische opstelling

Met de oproep van vandaag doorbreekt de FNV haar kritiekloze opstelling richting private equity. Of ook de andere grote vakcentrale CNV zich bij de FNV-oproep gaat aansluiten is nog onduidelijk. In de oproep schrijft FNV-bestuurder Gijs van Dijk niets over de aanpak van strafbare feiten zoals fraude. Zwarte Zwanen toonde aan dat met pensioengeld van ABP en Pensioenfonds Vervoer gefraudeerd werd. De twee pensioenfondsen doen tot nu bij justitie geen aangifte.

Van Zwarte Zwanen zullen later in  2016 twee nieuwe delen worden uitgezonden. Ook daarin staat het Nederlandse pensioengeld centraal.

Geef een antwoord

Bekijk ook

Meer