Duur 02:40
Gepubliceerd op 10 april 2017

Dubbel zo veel meldingen van identiteitsfraude

In 2016 is het aantal meldingen van identiteitsfraude ruim verdubbeld. Waar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) in 2015 nog 805 meldingen ontvangt, is het aantal een jaar later toegenomen tot 1724.

Gevallen van identiteitsfraude

Van de 1724 meldingen is er in 316 gevallen sprake van paspoortfraude. Misbruik van openbare gegevens zoals adressen en telefoonnummers is goed voor 393 meldingen. In 152 gevallen is er misbruik gemaakt van een rijbewijs. Mensen hebben 223 keer melding gemaakt van fraude van hun ID-kaart.

Verklaring

Het CMI kan de toename van het aantal meldingen niet eenduidig verklaren. Verschillende factoren spelen een rol bij de stijging. Zo zijn mensen zich bewuster van identiteitsfraude. Daar heeft de overheidscampagne aan bijgedragen. Daarnaast is het sinds mei 2016 mogelijk om online melding te maken van identiteitsdiefstal. In ieder geval is het niet zo dat er in 2016 dubbel zo veel identiteitsfraude is gepleegd. “Je kunt dus niet stellen dat er meer ID-fraude plaatsvindt, wel dat het meer wordt gemeld”, geeft een woordvoerster van het CMI aan.

Slachtoffer uit Oss

Een van de slachtoffers van identiteitsdiefstal is een man uit Oss. In 2012 laat hij zijn computer repareren. De reparateur gaat er met een grote hoeveelheid gegevens van de man vandoor. Sindsdien ontvangt de Ossenaar allerlei verkeersovertredingen en parkeerboetes. Ook is hem zijn rijbewijs ontnomen wegens rijden onder invloed. En dat is allemaal door toedoen van de identiteitsdief. “Mijn cliënt is in de knel geraakt tussen allerlei overheidsinstanties die hem boetes en belastingen opleggen voor overtredingen die hij niet heeft gepleegd”, zegt Sébas Diekstra, advocaat van de Ossenaar. “We zijn druk bezig hem uit zijn benarde positie te bevrijden.” Diekstra heeft vele aangiftes ingediend bij het Openbaar Ministerie. Ook heeft hij zich tot de Nationale ombudsman gewend. Tot nu toe is de identiteitsfraudeur niet vervolgd.

Dit onderwerp is aan de orde gekomen in het artikel Paspoort afgeven: ja of nee. Het afgeven van een paspoort in een hotel kan tot gevolg hebben dat een identiteitsfraudeur er met andermans persoonsgegevens vandoor gaat.

Dit onderwerp is bij Hallo Nederland besproken op maandag 10 april 2017.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer