Duur 01:30
Gepubliceerd op 23 februari 2016

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van de samenleving vindt UNICEF. Dat inzicht is voor ouders in ontwikkelingslanden niet vanzelfsprekend. Zij zijn bezig het hoofd boven water te houden en leven van dag tot dag. Onderwijs is een investering op lange termijn en dat is voor de ouders iets wat zijn niet kunnen overzien. UNICEF leidt mensen op die voorlichting geven in dorpen. Zij kijken met de gezinnen naar de mogelijkheden om kinderen zo jong mogelijk onderwijs te bieden. Want een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst.

Wist u dat:

  • Van de 650 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd volgen 250 miljoen nog steeds geen onderwijs óf onderwijs dat zo slecht is dat zij niet leren lezen en schrijven.
  • Er gaan ruim 58 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school.
  • Van de 58 miljoen kinderen die niet naar de basisschool gaan, woont bijna de helft in gebieden die getroffen zijn door oorlog, conflict of een natuurramp.

Deze feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet de kans krijgen om naar school te gaan. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen.

Lesmateriaal

UNICEF zorgt ervoor dat er lesmaterialen komen, dat leerkrachten worden opgeleid, dat er lokalen worden bijgebouwd en dat ouders worden betrokken bij het onderwijs zodat hun kinderen de school ook afmaken. Kinderen die afgelegen wonen worden opgezocht en met hun ouders wordt gekeken hoe het kind toch naar school kan. Een kind dat goed onderwijs volgt, krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties. UNICEF streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want met goed onderwijs geef je kinderen de mogelijkheid om iets van hun leven te maken.

UNICEF

UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie. Ze hebben een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties: alle kinderen geven waar ze recht op hebben. UNICEF is door de Verenigde Naties gevraagd om erop toe te zien dat regeringen de rechten van kinderen respecteren en naleven. Als dat niet lukt, dan kijkt UNICEF hoe ze kan helpen. Ze doen dat samen met leraren, beleidsmakers, universiteiten, regeringen, dorpshoofden, politieagenten en natuurlijk met de kinderen zelf. UNICEF is actief in 155 landen en regio’s. Ze werkt samen met overheden, maatschappelijke organisaties, de private sector, andere partners, de lokale bevolking en de kinderen zelf. Daarbij wordt de focus meer dan voorheen gelegd op de kwaliteit van het onderwijs.

Tijdens een speciale uitzending van Tijd voor MAX op dinsdag 23 februari 2016 wordt aandacht gevraagd voor het belang van goed onderwijs voor ieder kind. Te gast zijn onder anderen UNICEF-ambassadeur Paul van Vliet en Ina van Schagen.

Vind u ook dat ieder kind recht heeft op onderwijs? Steun dan UNICEF! Bel 0800-1133 (gratis) of word online donateur.

Tijd voor MAX is mede mogelijk gemaakt door UNICEF.

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Gelukkig heb ik een goed gevoel bij de hulpacties van omroep Max. … Vooral de hulp in Moldavie en Roemenie spreken me erg aan. … Bij veel hulporganisaties heb ik mijn twijfels. Ik vermoed, dat het merendeel van de opgehaalde gelden, wordt gebruikt voor huisvesting van de stichting, salarissen van het bestuur en de rest van het geld gebruikt wordt om te beleggen. Ik heb eens een fondsenboek ingezien, waar alle tegoeden van hulporganisaties in worden vermeld. Er stonden miljarden op de bankrekeningen. Ik denk dat zoiets niet mogelijk moet kunnen zijn, … als je geld inzamelt voor hulp, dan moet die hulp ook gegeven worden en niet op een bankrekening gestald worden. … Daarom heb ik besloten om zelf een hulpdoel te kiezen. Het is een Oma in Armenie, die haar kleinkinderen opvoed, omdat de moeder in Europa woont en de vader geheel uit beeld is, vanwege alcoholisme. Ik besteed ongeveer één maandsalaris, van mezelf, per jaar (€1800) aan die familie, waarvan de helft in contant geld en de andere helft aan kleding en studiemateriaal. Oma heeft een pensioen van €60 per maand en de moeder van de kinderen, stuurt ongeveer €60 per maand voor ondersteuning. Een normaal noodzakelijk inkomen, voor de basisbehoeften, in Armenie is ongeveer €150. Met deze gezamenlijke hulp kan de familie goed leven en de kinderen naar school, muziekles, schaakles en een sportvereniging. Zelfs één keer per jaar op vakantie, naar de Zwarte Zee, in Georgie. En ik weet zeker dat alle hulp goed besteed wordt voor het doel waarvoor het is gegeven. En niet, zoals bij die hulp aan Afrikaanse landen, in verkeerde handen valt. … Ik ben nu zelf senior en ik kan me herinneren, dat mijn oma (60 jaar geleden) al geld spaarde voor de arme zwartjes. .. Als ik zie wat er van die arme zwartjes geworden is, … ze zijn nog armer geworden, na 60 jaar hulp. Mag ik dan concluderen dat er iets niet klopt?

Bekijk ook

Meer