Regels Voedselbank versoepeld

De Voedselbank versoepelt de criteria voor het aanvragen van een voedselpakket. Sinds 1 januari 2017 komen er meer mensen voor in aanmerking.

Grens leefgeld omhoog

Voortaan kunnen alleenstaanden die niet meer dan 200 euro aan leefgeld per maand te besteden hebben een beroep doen op de Voedselbank. De grens lag hiervoor nog op 180 euro. Wie dus 181 euro te besteden had, viel buiten de boot. Ook voor andere groepen gaat het bedrag omhoog. Onder leefgeld verstaat de Vereniging van Voedselbanken het bedrag dat mensen overhouden van hun inkomen nadat vaste kosten zoals huur, energie en water er vanaf zijn getrokken. Welke kosten en uitgaven in de berekening worden meegenomen, staat uitgelegd op de website van de Voedselbank. 

Nieuwe sponsoren

De verruiming van de eisen is mogelijk doordat de Voedselbank sinds vorig jaar structureel meer voedsel ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden. “Afgelopen jaar hebben we zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid”, verklaart woordvoerder Pien de Ruig. “Vrijwel alle voedselbanken zijn nu gecertificeerd.” Daardoor waren supermarktketens ook bereid om hun overgebleven producten aan de Voedselbanken te geven. “We hebben veel samenwerkingsovereenkomsten getekend. Alle landelijke supermarktenketens doneren nu.”

Armoedegrens

En dat is terug te zien in de cijfers. In het 3e kwartaal van 2016 ontving de vereniging ruim 3,7 miljoen voedselverpakkingen. Een jaar eerder was dat nog geen 2,5 miljoen. Volgens De Ruig is het record overigens niet alleen te danken aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Er zaten ook eenmalige grote donaties bij. Een deel was het gevolg van de Russische boycot op Europees voedsel, waardoor bedrijven vooral veel fruit overhielden dat ze niet meer konden verkopen. In 2015 kregen de voedselbanken minder klanten: 88.000, tegen 94.000 in 2014. Toch blijft de behoefte volgens De Ruig groot. “Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Daar zit nog een groot gat.” Het is nog niet bekend hoeveel mensen er in 2016 gebruik hebben gemaakt van de voedselbanken.

Nieuwe criteria

De nieuwe criteria voor het aanvragen van een voedselpakket zien er als volgt uit:

Aantal personen – Maximum totaal aan leefgeld: 

1 persoon – 200 euro

2 volwassenen – 280 euro

1 volwassene en 1 kind – 280 euro

1 volwassene en 2 kinderen – 360 euro

2 volwassenen en 2 kinderen – 440 euro

1 volwassene en 3 kinderen – 440 euro

De criteria voor het aanvragen van een voedselpakket hangen niet alleen samen met het inkomen, maar ook met de samenstelling van het huishouden. Per huishouden kan één pakket worden aangevraagd. De grootte van het voedselpakket is afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden.

(Bron: ANP, NOS, Voedselbank)

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. Hanneman says:

    Op zichzelf is het concept van de voedselbank wel goed geloof ik. Je zult maar uitgekleed, ontslagen, wanhopig en héél arm zijn. Dan ben je aan zo’n voorziening misschien hárd toe. Maar ik blijf geloven dat het niet alleen maar om armoedebestrijding zou moeten gaan. Nederland is aan afpakbestrijding toe. En niet zo’n beetje ook.

  2. oosterwijck says:

    Steeds meer mensen doen een beroep op de voedselbank. Ooit begonnen door idealisten, die voedselverspilling willen tegengaan en armoede wilde bestrijden, is het verworden tot een basisvoorziening van de zwaksten in de samenleving. Je ziet nu al dat minderbegaafden, niet meer kunnen rondkomen van hun bijstandsuitkering, die structureel te laag is voor een menswaardig bestaan. We gaan steeds meer toe naar een systeem van hulp in natura voor iedereen die uitgekotst is door de maatschappij. Over enkele jaren krijgt een werkloze bijstandsgerechtigde geen geld meer overgemaakt op een bankrekening, maar worden de vaste lasten direct overgemaakt van de uitkeringsinstantie naar de woningbouwvereniging en het energiebedrijf. Daarnaast krijgt de uitgekotste werkloze, voedselbonnen verstrekt, die in speciaal aangewezen winkels kunnen worden ingewisseld. … Alles wat hier gebeurd, is al 10 jaar realiteit in Amerika. De uitverkorenen zijn dáár het verst met het realiseren van hun wereldplan en Europa volgt op de voet. In Belgie koopt de overheid voedsel in, voorzien van speciale etiketten en elke OCMW (bijstand) gerechtigde krijgt voedselhulp via de voedselbank. … Schrik je hiervan? … Wil je dit niet? … Stem SP