The Simon & Garfunkel Story

Lineke Rijxman, Micha de Winter, Roos Haase, The Simon & Garfunkel Story, Yorick van Norden, Ferry Mingelen en Janny van der Heijden.

Lineke Rijxman is bij ons te gast! Komende woensdag speelt ze in 'De Balie' in Amsterdam, een verkorte versie van de solo-voorstelling 'The Gentle Woman'. Hierin komen de gevolgen van schelden en intimidatie op de sociale media aan de orde komen.

We praten ook met hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Micha de Winter. Hij is voorzitter van een commissie die op verzoek van het kabinet onderzoek doet naar misstanden en geweld in jeugdinrichtingen en pleeggezinnen vanaf 1945.

Eveneens bij ons aan tafel Roos Haase. Zij kwam vlak na haar geboorte terecht bij een pleeggezin. Vanaf dat moment werd haar leven getekend door vernedering en geweld. Toch is zij zelf nu ook pleegmoeder.

Verder hebben we aandacht voor The Simon & Garfunkel Story. Dat is een voorstelling waarin een eerbetoon wordt gebracht aan Paul Simon en Art Garfunkel.

De cast van The Simon & Garfunkel Story treedt ook voor ons op met onder meer het wonderschone 'Homeward Bound'. Aan tafel zit ook singer-songwriter Yorick van Norden.

Wie er ook is: parlementair commentator Ferry Mingelen. Hij bespreekt de actuele politieke ontwikkelingen met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen.

In de keuken treffen we culinair expert Janny van der Heijden aan. Zij verrast ons weer met iets superlekkers!