Missie MAX

Muziek

Uitgezonden militairen, politiefunctionarissen en hun thuisfront krijgen een hart onder de riem tijdens de feestdagen.


Di 31 december 2019 1:00 NPO 1 18 min
Herhaald op 31 december 2019 NPO 1

Missie MAX Kerstgroeten

Groeten van het thuisfront!

In Missie MAX worden het uitgezonden personeel en hun relaties in het zonnetje gezet. Tijdens dit evenement hebben de relaties van iedere uitgezonden militair één minuut de tijd om een kerstgroet voor ze op te nemen. Jan Slagter brengt de boodschappen aan de uitgezonden militairen.