Missie MAX

MAX organiseert voor de twaalfde keer met de thuisfrontorganisaties van Defensie en de Nationale Politie: Missie MAX, waar het uitgezonden personeel en hun relaties in het zonnetje worden gezet.

MAX organiseert voor de twaalfde keer met de thuisfrontorganisaties van Defensie en de Nationale Politie het evenement Missie MAX, waar het uitgezonden personeel en hun relaties in het zonnetje worden gezet.

Tevens gaat Jan Slagter samen met luitenant-admiraal Rob Bauer, Commandant der Strijdkrachten, op missiebezoek; dit jaar naar Israël en Libanon.

Naast het inspreken van de boodschappen en de live-verbindingen met missiegebieden is er ruimte voor een gevarieerd muzikaal programma. Onder meer Kenny B en Wolter Kroes met de Missie MAX Stars, het koor van kinderen van uitgezonden militairen, treden op.