Aflevering 4

Jan Mulder verkent de mogelijkheden van het eeuwige leven. Maar waarom zou je eeuwig willen leven?

In zijn zoektocht naar de mogelijkheid van eeuwig leven kan Jan Mulder niet anders dan het gladde pad van de genetische manipulatie bewandelen. Kunnen we onze genen zo (her)programmeren dat ons lichaam niet meer ouder wordt of doodgaat? De vooruitzichten lijken gunstig.

Jans buurman, de wereldvermaarde klavecimbelbouwer Cees Bom, zet Jan weer met beide benen op de grond. Hij wijst hem op het goddelijke dat nu al voor iedereen bereikbaar is.