De Zorgwaakhond

De zorg staat steeds vaker in hoge mate onder druk. Dat is niet alleen het gevolg van politieke besluitvorming, maar ook van de keuzes van zorgverstrekkers en van de steeds groter wordende invloed van zorgverzekeringen. Wat is er waar van verhalen die rondgaan over misstanden in de zorg?

Hoe staat het ervoor met de patiënt die afhankelijk is van goede zorg? Patiënten zijn vaak de dupe en daarmee ook hun familie en mantelzorgers. Dat geldt ook voor de mensen op de werkvloer, de zogenaamde 'handen aan het bed'. Er zijn wachtlijsten, er is een personeelstekort en een hoge werkdruk: allemaal factoren die kunnen leiden tot grote problemen.

Jan Slagter begeeft zich in de vaak ondoordringbare gangen van het hedendaagse zorgstelsel. In elke aflevering worden 2 zaken aan de orde gesteld die staan voor een groter probleem in de zorg, zoals bureaucratie of te weinig handen aan het bed en de consequenties daarvan. Met behulp van een verborgen camera of audio-opnames wordt blootgelegd waar het misgaat in de zorg. Jan Slagter confronteert de verantwoordelijke partij en probeert tot een oplossing te komen.