De Nalatenschap

Informatief

Hoe is het om geld na te laten aan een goed doel?

Vr 28 augustus 2015 18:56 NPO 2 25 min
Herhaald op 31 augustus 2015 NPO 2

Amnesty International

Mien Vernooij is op 84-jarige leeftijd gestorven. Haar leven stond in het teken van het opkomen voor anderen.

Mien schonk haar nalatenschap vrijwel geheel aan Amnesty International, een goed doel waarvoor zij zich lang als vrijwilliger heeft ingezet. Tot aan haar dood heeft zij zich ingezet tegen onrecht en voor mensenrechten.

Hoewel de vader van Mien zijn kinderen graag in het boerenleven zag, koos zij ervoor om een opleiding te volgen tot verpleegster. Het was haar grote droom om mensen te helpen, en deze wens kon zij op een bijzondere manier waarmaken toen zij op jonge leeftijd werd gevraagd om als verpleegster te werken in Pakistan.

Amnesty International kan met behulp van het geld uit nalatenschappen wereldwijd opkomen voor mensenrechten.