waarzeggers

Waarzeggers

In ieder praatprogramma op tv zit tegenwoordig standaard een epidemioloog, een IC-arts en een waarzegger. COVID-19, zoals de ziekte door het corona-virus wordt genoemd, houdt iedereen bezig. De dreiging door iets onzichtbaars als een virus, boezemt ons angst in. We willen weten waar de ziekte vandaan komt, maar nog meer waar het naar toe gaat. Vandaar die waarzegger.

11.509 artikelen

Op de site van Pubmed, waar alle geneeskundige literatuur is te vinden, vond ik vandaag (13 mei 2020)  11.509 wetenschappelijke artikelen over COVID-19. Deze term bestaat pas 3 maanden en nu is er al zoveel kennis over verzameld. Over het virus zelf, over de verschijnselen, over wie het meest getroffen worden en ook over wat eraan te doen is. Dat laatste valt nogal tegen, want er is nog geen middel dat het virus goed bestrijdt; wel weten we wat meer over het bestrijden van complicaties zoals trombose.

Groninger ziekte

Die snelle ontwikkeling van de kennis over een nieuwe ziekte lijkt iets van deze tijd, maar er zijn altijd dokters geweest, die nauwkeurig een epidemie beschreven. Mijn zus is historica en zij wees mij op een prachtige beschrijving van de zogenaamde ‘Groninger ziekte’, door G. Bakker, ‘Professor in de Geneeskunde’. In 1826 overleed 1 op de 10 Groningers aan deze tot dan onbekende ‘Volksziekte’. Zijn boek verscheen al een jaar later, uitgegeven door ‘W. van Boekeren in Groningen, alwaar ook deze beschrijving in het Latijn, door denzelfden Autheur vervaardigd, wordt uitgegeven’.

Moeraskoorts

Op 72 pagina’s, in 15 hoofdstukken, worden de oorsprong van de ziekte, de bodem- en luchtgesteldheid in de provincie, het begin en de dodelijkheid, het ‘onderzoek der lijken’, de besmettelijkheid, het gevaar van terugkeren en de ‘voorbehoeding- en geneesmiddelen der epidemie’ besproken. Minutieuze opsommingen en tabellen illustreren de tekst.

Pas veel later werd duidelijk dat de oorzaak waarschijnlijk malaria was. Dat werd ook wel ‘moeraskoorts’ genoemd, omdat de mug die de ziekte door steken overbrengt het beste gedijt in vochtige gebieden. Groningen had in de jaren voor 1826 een overstroming doorgemaakt en daardoor kon de malaria om zich heen grijpen. Tot honderd jaar geleden kwam malaria nog geregeld voor in Nederland.

Toekomst

In hoofdstuk 14 schrijft professor Bakker over ‘Het gevaar van het terugkeeren der Epidemie’. Hij concludeert dat het ‘zeer moeilijk [is], indien niet onmogelijk, ten allen tijden te beoordelen … [welke] oorzaken door het menselijk vermogen vermeden of weggenomen kunnen worden’. Hij adviseert om ‘gelijk geen voorzigtig Huisvader nalaat zijne, door den bliksem eenmaal getroffen, woning met eenen afleider te beveiligen, ten einde hij , bij eene volgende geheele verwoesting, de straf niet drage van zijne vermetele nalatigheid…’. Kortom, wees met de kennis van nu, altijd voorbereid op een volgende ramp.

Waarzeggers

Professor Bakker hielp de medische wetenschap verder. Hij wist ook dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Ook nu is het voorspellen hoe het verder gaat met het coronavirus onzeker. Komt er een 2de golf en wanneer dan? Vinden we een vaccin en helpt dat voldoende? Wordt er een geneesmiddel ontdekt? Aan waarzeggers hebben we niet veel. Hopelijk brengt de wetenschap ons verder.

Geef een reactie

Reacties (3)

 1. Groenleven says:

  wat betreft naam van artikel en slotzin : helemaal eens!

  het stoort mij ook dat verslaggevers, journalisten en presentatoren van programma ’s zichzelf ook te buiten gaan aan suggestieve of zelfs dwingende vragen.

  zo afgelopen zaterdag nog bij wnl in de morgen: daar kwam mevr. n.nieuwenhuizen (verder te noemen mw.) vertellen over de ervaringen en resultaten / laatste cijfers in de verpleeghuiszorg. de presentatrice (verder te noemen p) begon al met opgewonden stem “u komt met een goede boodschap” en nadat mw. nieuwenhuizen begon met “voorzichtig, heel voorzichtig…-…..- zien we dat de curve afvlakt.” waarbij ze met de hand een heel klein heuveltje maakte! daarop zei P. tóch nog (waaruit bleek dat ze niet geluisterd had) “én? was het een enorme duik de goede kant in “waarbij haar hand vanuit de hoogte recht omlaag ging en mw. dus weer het woord ‘voorzichtig’ een paar x moest herhalen. daarna schakelde de onnadenkende p. maar over naar een ‘influencer'( ook zo’n moderne beschrijving van bezigheden?! verder te noemen hr.) die een mening gaf over wat in diverse kranten stond.
  tijdens verslag van hr. werd ergens melding van gedaan en met hoopvol gezicht wéér aan mw. om reactie gevraagd die dat niet wilde, en p. reageerde “waarom wilt u niet reageren?” maar mw. nieuwenhuizen hield stand.

  door veel van deze – vaak jonge- tv-mensen móet er echt ‘goed nieuws gebracht’ of ‘hoop gegeven’ worden. dat televisie en andere media er zijn om ons te informeren doet er vaak niet toe, als alles maar leuk is?? dit is niet het enige programma, zelfs het NOS journaal gebruikt een kristallen bol de dag voordat Rutte een persconferentie geeft ivm de nieuwe regelingen. zij melden wat zij denken gehoord te hebben en als de dag erna blijkt dat het niet klopt dan breekt de hel los en reageert heel Nederland agressief en teleurgesteld.

  dit had m.i. voorkomen kunnen worden als de regering met RIVM de regie hadden genomen door elke dag goede, heldere en voldoende informatie, op een vaststaand tijdstip, had gegeven. blijkbaar heeft toch heel NL wel vertrouwen in NPO/NOS/NTR want gebleken is dat meer dan 75% naar nederland 1 heeft gekeken de eerste weken.
  nu worden door de diverse omroepen interviews afgenomen elk met hun eigen kleuring en interesse waardoor ook veel verwarring moest ontstaan.
  blijkbaar moet men, ook na eeuwen, nog steeds weer, opnieuw, dezelfde lessen, bij herhaling leren. pffff

 2. Karel1 says:

  Je word zo onderhand helemaal gek gemaakt door de MEDIA die elke z.g. deskundige te hooi en te gras oproept om zijn of haar mening voor de microfoon/camera te laten uit boeren ………………………
  Daarnaast word je horendol van de diverse BESTUURDERS die er een eigen mening op nahouden en dan heb je het nog niet gehad over de VEILIGHEIDSREGIO’S ……. DIT SOORT DENKT VOORAL AAN ZICHZELF …….. KIJK MIJ EENS BELANGRIJK ZIJN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ze vallen hoegenaamd over elkaar heen …. en vooral declareren dat kunnen ze als de besten …. onvoorstelbaar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. oosterwijck says:

   Die z.g. waarzeggers op de TV krijgen dik betaald (tot wel €5000 per keer) om telkens weer andere en soms tegenstrijdige onzin uit te kramen. Daarom blijven ze halsstarrig hun gezicht laten zien. Deze kosten worden nu door de ziektekostenverzekering betaald, evenals de programma’s die die onzin verzamelen. Voorheen gaven de ziektekostenverzekeraars ONS geld uit aan de brillen en hoorapparatenreclame, om de TV te sponsoren, maar van die achterlijke reclame zijn we voorlopig verlost.