Duur 00:00
Gepubliceerd op 5 december 2018

#KeesvlogEuropa: wat weten Tweede Kamerleden over het Europees parlement?

Het Europees parlement in Brussel en Straatsburg is een belangrijk bestuursorgaan, maar hoe is het gesteld met de kennis over dit parlement? Kees Boonman gaat op onderzoek uit en voelt de Nederlandse Kamerleden aan de tand over Europa. Weten zij bijvoorbeeld hoeveel landen er lid zijn van de Europese Unie, waar het Europees parlement onderdeel van uitmaakt? En uit hoeveel parlementariërs het Europees parlement bestaat?

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Niet alleen politici weten te weinig over Europa. Ook de gewone bevolking weet te weinig over Europa. Er is een heel groot verschil tussen de doelstellingen die wij te horen krijgen en die in werkelijk nagestreefd worden. De belangrijkste doelstelling is: Het volk nog meer knechten en uitbuiten als ooit te voren. De steeds grotere groep inactieven (mensen zonder werk) wordt steeds groter, waardoor die groeiende groep, steeds meer rechtenloos gemaakt moet worden, zodat ze geen aanspraak kunnen maken op de sociale zekerheidsverworvenheden. Die verworvenheden, worden ook steeds meer afgeschaft. Met als eindresultaat, dat de werkloze klasse nergens recht op heeft en de loonslavenklasse minimale rechten heeft. Zodat de heersende klasse alles heeft. Een onderdeel van dit a-sociale proces is, de pensioenrechten afnemen van de loonslavenklasse in Nederland. Evenals de werknemersbescherming afnemen van de loonslavenklasse, door invoering van de ZZP’ers. In Frankrijk heeft men een ander systeem om de loonslavenklasse alles af te nemen. Dit proces in Frankrijk is al gaande onder bewind van de laatste drie presidenten. Toen Macron aan de macht kwam was de bevolking nog enthousiast. Maar toen ik hoorde dat het een ex bankier was (dan is wel duidelijk met welk ras we vandoen hebben), werd voor mij duidelijk dat de bevolking, niet, helemaal niets, te verwachten had, van dat gespuis, dat uit hetzelfde nest komt als Rutte in ons land, evenals de Belgische premier, Charles Michel. Het wordt tijd voor een Tweede Franse revolutie, met uitbreiding in heel Europa, met Guillotine incluis, om van dat tuig af te komen.

Bekijk ook

Meer