Duur 18446744073709551615:18446744073709551563:18446744073709551569
Gepubliceerd op 3 mei 2017

Roofvissen kweken voor een gezonde zee

Veel mensen weten het niet, maar voor de Nederlandse kust zwemmen roofdieren zoals roggen en haaien. Helaas worden zij hier met uitsterven bedreigt, iets wat bioloog Michaël Laterveer aan het hart gaat. Daarom aan hem de taak om de vissen zelf te kweken in een aquarium en ze later uit te zetten in de natuur.

Niet gevaarlijk

Roofvissen worden al snel geassocieerd met het aanvallen van zwemmers, maar Laterveer kan ons gerust stellen: de dieren die uitgezet worden zijn ongevaarlijk. “Ze hebben echt geen stevige kaken. Ze kunnen een mossel kraken, maar zullen mensen niets doen”, aldus de bioloog. Op dit moment kweekt hij de toekomstige roofvissen van de Noordzee in een voormalige klimaatkamer van een farmaceut. Op de plek waar eerst medicijnen zijn bewaard, staat nu een enorm aquarium waar hij de vissen in kweekt.

Gezonder maken van de zee

In totaal leven er 17 soorten haaien en roggen in de Noordzee. Van sommige soorten is de populatie in 50 jaar tijd met 80 procent gekrompen. Volgens Michaël Laterveer is het belangrijk dat de roofvissen weer talrijker worden, want zij zijn belangrijk voor de Noordzee. Zo eten ze de zwakke en zieke vissen op, waardoor het leven in de zee gezond blijft. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) maakt zich ook zorgen om de teruglopende aantallen, en heeft Laterveer de taak gegeven om deze weer te laten oplopen.

Uit het ei

Het weer op peil brengen van de populaties doet de bioloog door eieren uit te laten komen van de soorten die nodig zijn. Vervolgens komen de dieren in het aquarium terecht. Het project loopt inmiddels al 1 jaar. Het is volgens Laterveer de bedoeling dat de dieren in september 2017 uitgezet worden in de Noordzee.

Goede voorbereiding

Er gaat een behoorlijk traject aan vooraf om de overstap van aquarium naar zee succesvol te maken. “Ze worden niet meteen in de Noordzee losgelaten, maar leven eerst nog een paar maanden in de oesterbassins in de Oosterschelde: daar kunnen ze al wennen aan het getij en aanverwante zaken”, vertelt de viskweker.

De bioloog  houdt ‘zijn’ dieren overigens ook nog in de gaten zodra zij definitief in de Noordzee wonen. Hij legt uit: “Ze worden gemerkt, een beetje zoals vogels die geringd worden.”

De haai uit de Noordzee is niet de enige die het moeilijk heeft; overal te wereld hebben zij het lastig. Om het dier een beetje te helpen, zamelt het NPO-programma Zapp your Planet geld in. Meer weten over de roofdieren in de Noordzee en het kweekprogramma? Kijk dan op 3 mei 2017 naar Tijd voor MAX

Geef een antwoord

Bekijk ook

Meer