Duur 04:06
Gepubliceerd op 2 juni 2016

Landelijk grote behoefte aan woningen voor bewoners met zorgvraag

Tijdens de actieweek De Bouw maakt het SLIM nam MAX-directeur Jan Slagter samen met onder andere Maxime Verhagen een kijkje in een Fijn Wonen-demonstratiewoning in het Friese Gorredijk. “Er is landelijk een grote behoefte aan woningen voor bewoners met een zorgvraag. Als je goed naar ouderen luistert, kun je een hoop wooncomfort betekenen!”

Langer thuis wonen

Fijn Wonen ontwikkelt speciale ouderenwoningen waarbij het mogelijk is om langer thuis te blijven wonen. Onder andere door het plaatsen van een zorgkamer, die voorzien is van een slaapkamer, toilet en douche kan er optimaal thuis verpleging geboden worden. Directeur van Fijn Wonen Hilbrand Katsma: “In deze woningen wordt vooral ingestoken op e-health. Er is bijvoorbeeld sprake van zorg op afstand dankzij slimme softwarematige oplossingen.” Hiermee speelt het bedrijf onder andere in op het toekomstig tekort aan zorgpersoneel. “De kosten hiervan zijn een fractie van wat een particulier in een zorginstelling kost.”

“Ik blijf liever hier”

Samen met Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, brengt Jan Slagter een bezoek aan de Fijn Wonen-woning van mijnheer en mevrouw Valk. Zij zijn ontzettend blij met hun vernieuwde woning. Meneer Valk: “Vooral met oostenwind was dit een koud huis, maar met alle isolatie is dat nu niet meer. En het is maar 2 euro meer bovenop onze totale huurprijs.’ Op de vraag of hij er tot in lengte van dagen in wil blijven wonen in plaats van straks verhuizen naar een verpleeghuis, aarzelt hij geen moment: “Ik blijf liever hier.” Mevrouw Valkias vooral in blij met de nieuwe inductiekookplaat.”

Meer ouderenwoningen

Maxime Verhagen denkt dat de Fijn Wonen-woning uiteindelijk gemeengoed wordt: “De overheid zal wel gaan inzien dat er extra ondersteuning nodig is voor de bouw van meer ouderenwoningen. Andere bouwbedrijven moeten het voorbeeld van de Fijn Wonen-woning oppakken. Er moeten uiteindelijk 700.000 woningen worden verduurzaamd en 2 miljoen woningen moeten ouderenproof worden gemaakt. Er valt dus heel wat te doen.”

Kijk uit voor over-innoveren

Momenteel wordt een honderdtal bestaande woningen volgens het concept aangepast en de voorbereidingen voor de bouw van zo’n 200 nieuwe Fijn Wonen-woningen zijn in volle gang. Als het aan Jan Slagter ligt, geeft de overheid met geld uit de vele subsidiepotjes die er zijn het startschot voor de bouw van een fors aantal nieuwe Fijn Wonen-woningen. “Er zijn veel ouderen zoals het echtpaar Valk. Door de vergrijzing komen er alleen nog maar meer bij.” Wel waarschuwt hij voor ‘over-innoveren’: “Zelf gebruik ik de meeste elektronische opties in mijn auto ook niet. Wat ouderen echt nodig hebben, weten ze zelf het beste.” Richting de bedenkers van de Fijne Wonen-woning vraagt Jan Slagter zich wel af of er met alle domotica in de woning niet iets valt te doen tegen de eenzaamheid waarmee veel alleenstaande ouderen worstelen.

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Mooie worden van Jan Slachter. Hij heeft ongetwijfeld oprechte bedoelingen. Maar kom eens met het echte verhaal. Dat VVD tuig, het gepeupel al jaren lang uitbuit, met het afkabbelen van hun pensioen, het verhogen van de huren en het afnemen van zorg. Waardoor steeds meer mensen in de knel komen en in eenzaamheid verhongeren. … Ik, een 63-jarige alleenstaande man, woon sinds 6 jaar in een (2-kamer) seniorenwoning, die ontstaan is uit een sluiting van een bejaardenhuis. Doordat het een voormalig bejaardenhuis is, beschikt het gebouw over één centraal verwarmingssysteem en watersysteem. Zelfs in juni brand de verwarming, onnodig en kosten opdrijvend. Er zijn in het gebouw, extra ruimten beschikbaar, waar zorgvoorzieningen kunnen worden ondergebracht, die nu leeg staan en niet gebruikt worden. … Bij de ombouw naar seniorenappartementen is er bezuinigd op bouwmaterialen, waardoor er wel balkons zijn, maar niet toegankelijk, omdat een balkondeur ontbreekt, in de appartementen. Toen ik het appartement betrok, in 2008, betaalde ik €425 p/m inclusief servicekosten. Nu is dat al €625 p/m omdat minister Broks zo nodig de huurders wil uitpersen met extra belasting om de Staatskas te vullen en de woningbouwverenigingen mogen de huren extra verhogen om de verenigingskassen aan te vullen, nadat de ‘Managers’ een greep in de kas mochten doen. Denk hierbij aan Eric Staal (een bankiers zoon van Staal Bankiers), die in Rotterdam 2 miljard (2000.000.000) uit wist te geven aan ‘foute’ beleggingen, bij zijn bankiers vriendjes. Ook werden de huren verhoogd, om de koophuizenmarkt te stimuleren. … In het appartementsgebouw, waar ik woon, staat permanent minstens 10% van de appartementen leeg, omdat huurders, de huurprijs te hoog vinden, ten opzichte van de geboden ruimte. Elke maand komen en gaan huurders, waardoor er constant overlast is van verhuiswagens en behulpzame familieleden, die helpen met de verhuizing. Mijn conclusie is: Broks moet aftreden en manager worden bij de Blokker (nadat hij op spraakles is geweest, om zijn spraakgebrek af te leren). De huurders-tax moet verdwijnen. De huren moet structureel omlaag gebracht worden met een jaarlijkse huurverlaging van 4% per jaar gedurende 10 jaar. Dit om weer in evenwicht te komen met de goedkoper geworden koophuizenmarkt. Er moet een wet komen die woningbouwverenigingen dwingt, om elk jaar sociale woningen te bouwen, waarvan een deel sociale seniorenwoningen zijn. Pas dan kunnen de mensen met een minimum inkomen (Sociale uitkering of AOW) die elk jaar gekort worden op hun pensioen, waarvan een steeds grotere groep senioren, een betaalbare woning vinden en betalen. Als mensen in een betaalbare woning wonen, is er ook meer financiele ruimte voor het betalen van een eigen bijdrage voor inhuren van zorg. Nu worden de sociale minima in een wurggreep gehouden door a-sociale en wereldvreemde VVD ministers, die menen dat je onbeperkt, geld kunt blijven wegnemen en zorg kunt blijven wegnemen bij het gepeupel. Weg met dat tuig.