Duur 02:17
Gepubliceerd op 29 november 2016

Zorgverzekering speciaal voor ouderen

Er komt een speciale zorgverzekering voor ouderen. Verzekeraar VGZ heeft hier het afgelopen jaar aan gewerkt. De polis is opgesteld in overleg met ouderen zelf en is tot stand gekomen in samenwerking met de ANBO en het Ouderenfonds. De verzekering gaat in 2017 van start. 

Lastig

Ouderen vinden zorg- en verzekeringszaken vaak lastig. Ze hebben het gevoel dat er niet serieus naar hun wensen wordt geluisterd en dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd als zij iets nodig hebben. Overstappen naar een andere zorgverzekering durven ze vaak niet , omdat ze bang zijn dat ze niet meer geaccepteerd worden.

Voor en door ouderen

VGZ heeft samen met de ANBO, het Ouderenfonds en de ouderen zelf de handen ineen geslagen en een speciale verzekering ontwikkeld. Voor deze verzekering geldt geen selectieprocedure. Nu wordt deze procedure vaak gehanteerd als ouderen een aanvullende verzekering af willen sluiten. De verzekering is verder gericht op zorg specifiek voor ouderen en verzekerden kunnen de hulp inroepen van een persoonlijk adviseur bij belangrijke zorg- en verzekeringsvragen. De verzekeraar heeft samen met regionale zorgverleners afspraken gemaakt om de ouderen te ondersteunen. In sommige ziekenhuizen wordt meer tijd genomen voor de ouderen en worden specifieke professionals ingeschakeld. Ouderen kunnen zelfs aanspraak maken op een zogeheten ‘buddy’. Die kan helpen als de oudere begeleiding nodig heeft.

Dit onderwerp is besproken in Hallo Nederland op dinsdag 29 november 2016.

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Het is nu nog wachten, op: “het addertje onder het gras”. … Er zal wel: “een aap op zolder zitten”. …

    Hanneman says:

    Het is toch wel wat eigenaardig dat, terwijl politieke stromingen en de slachtoffers van de huidige bewindvoerders een nationaal zorgfonds vóórstaan, op de site van MAX is te lezen dat de verzekeraars met uitgerekend dit plan komen. Door samenwerking met bij voorbeeld de ANBO aan te wijzen zouden wij allemaal moeten denken dat dit zuivere koffie is? Met de aanduiding van “specifieke professionals” kan ook van alles worden bedoeld. Mijn idee is dat dié juist in het belang van de verzekeraars werken onderwijl warme en bijzondere aandacht voor ouderen veinzend. Ik denk dat dit de solidariteitsgedachte ook bepaald niet ten goede komt. Dit eigenaardige commercieele gespartel is waarschijnlijk een van de antwoorden op het protest vanuit de samenleving tegen de vermarkting van de zorg. Wat een walgelijke zet. Het terugdringen van de afbraak van zorg voor ouderen zal moeten voortkomen uit een resolute stelselwijziging. U weet wel, waarvan Rutte en Schippers roepen dat dat totaal onverantwoord zou zijn. Deze aangepaste verzekering heeft net als de niet aangepaste maar één enkel doel. In stand houden en pakken wat er te pakken is, zo nodig met ondersteuning van een buddy. Voor straks; ben uw eigen buddy, stem links.

Bekijk ook

Meer