Duur 59:56
Gepubliceerd op 3 april 2015

Kwaliteit mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende

Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Steeds meer ouderen beschikken tot op hoge leeftijd over een eigen gebit en mondzorg is dus van groot belang. De kwaliteit van mondzorg in verpleeghuizen is echter onvoldoende.

Slechte mondzorg

Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 29 verpleeghuizen blijkt dat het slecht gesteld is met de invoering en naleving van de Richtlijn Mondzorg.

Onvoldoende kennis en informatie

De meeste huizen hebben geen beleid voor mondgezondheid en meer dan de helft van de medewerkers geeft aan onvoldoende kennis en vaardigheden te hebben op het gebied van mondzorg. In driekwart van de verpleeghuizen biedt het dossier van de cliënt geen goede informatie voor de dagelijkse mondzorg.

Maatregelen

De inspectie vindt de bevindingen verontrustend. Van de 29 bezochte verpleeghuizen, moesten er 27 maatregelen treffen om de kwaliteit van de mondzorg op orde te krijgen. Tijd voor Meldpunt! besteedde in april 2015 ook aandacht aan mondzorg bij senioren.

Geef een antwoord

Bekijk ook

Meer