Grote zorgen om de zorg

Omroep: MAX

Duur: 0:02:36

Uitzending: wo 1 nov 2017 01:00

Grote zorgen om de zorg

Het nieuwe kabinet maakt zich op 1 november 2017 op voor hun eerste grote zorgdebat. Voorafgaande aan dit debat worden er 10.000 brieven van zorgprofessionals aangeboden aan PvdA- fractievoorzitter Lodewijk Asscher, want deze groep mensen maakt zich zorgen over de toekomst van de zorg.

Niet alleen aandacht voor ouderenzorg

Degenen die de brieven hebben geschreven, menen dat het nieuwe regeerakkoord helemaal niet zo positief uitpakt voor de zorgsector als wordt geschetst. Ja, er komt veel geld bij, maar volgens hen gaat dit vooral naar de ouderenzorg. Zij stellen dat de rek er bij de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuiszorg ook behoorlijk uit is door jarenlange bezuinigingen. Zo is de werkdruk gevaarlijk hoog en moet er steeds meer werk gedaan worden door minder mensen.

Nog steeds misstanden in ouderenzorg

Hoewel het nieuwe kabinet veel geld (zo’n 2 miljard) gaat investeren in de ouderenzorg, betekent dit niet dat de hierboven genoemde problemen ook verleden tijd zijn in deze sector. Neem bijvoorbeeld de situatie in het woonzorgcentrum Thebe in Breda. Daar hebben medewerkers aan de bel getrokken, omdat er door bezuinigingen een chronisch personeelstekort is ontstaan waardoor er nu grove misstanden plaatsvinden. Het is niet ongewoon dat 1 medewerker hier verantwoordelijk is voor 6 of 7 dementerenden, wat erin resulteert dat de medewerker alleen tijd heeft voor de meest basale werkzaamheden. Er zijn zelfs situaties bekend waarin een personeelslid haar man meeneemt naar het werk, omdat er dan tenminste iemand is die koffie kan inschenken.

Exemplarisch voor de sector

Vakbond FNV zegt dat het voorbeeld van Thebe exemplarisch is voor de hele zorgsector. Het bestuur van het woonzorgcentrum spreekt dit echter tegen en zegt zich totaal niet te herkennen in het  beeld dat geschetst wordt. Toch lijkt Thebe het chronische personeelstekort wel gedeeltelijk toe te geven, want zij stellen dat de hoge werkdruk komt door de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. “We doen ons uiterste best om oplossingen te zoeken waarmee we de goede zorg aan cliënten voort kunnen zetten en de werkdruk voor onze medewerkers zoveel mogelijk kunnen verlichten.”

De werknemers van Thebe bieden op 1 november 2017 een zogenoemd zwartboek met ruim 300 misstanden aan dat inzichtelijk is voor de Nederlandse pers. Hallo Nederland is bij deze actie. U ziet Hallo Nederland om 18.30 uur op NPO 2.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. Hanneman says:

    Het nieuwe kabinet maakt zich op voor het zorgdictaat. Zojuist gezien, ik geloof dat het de eerste belangwekkende speech van Klaas Dijkhoff in de tweede kamer was. Er was een “discussie” over de afschaffing van de dividendbelasting voor bedrijven en beleggers ten bedrage van 1,4 miljard door dit nieuwe kabinet. Klaas zei dat dat gebeurt om het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijk te maken om zodoende werkgelegenheid te behouden. Dat werkgelegenheidbehoud een effect zou zijn van die maatregel is niet met cijfers en garanties te onderbouwen. De linkse argumenten waren dat het vreemd was die 1,4 miljard in te zetten op iets wat niet bewezen is terwijl wel was te bewijzen dat de inzet van dat geld voor de zorg met zekerheid werkgelegenheid zou opleveren. En dat is natuurlijk vreemd alleen, niet voor deze regering of de door Klaas vertegenwoordigde VVD, u weet wel, de eigenlijke baas in Nederland. De eigenlijke baas die alle redelijkheid ten spijt nu eenmaal is gekozen en deze baas is daar blij mee want het is nu een koud kunstje het volk te bedotten en de bedrijven, althans hun eigenaren en directeuren riant te belonen. Het personeel van de baas, D66, CU en CDA ziet enkel hun eigen werkgelegeheid en doet keurig wat de baas verwacht. Het personeel heeft immers ook familie waarvan gedachtengoed dient te worden uitgedragen. Zij blijven dus graag voor hem aan de gang. Recht doen aan de samenleving is een daaraan ondergeschikt belang. Tienduizend brieven aanbieden aan Asscher betekent helemaal niets. Een feitje in het nieuws. Men beschikt over een ruim archief in Den Haag. Daar liggen al zo verschrikkelijk veel brieven van hoofdmeesters, brandweercommandanten, politiecommissarissen, die van de zorg kunnen daar makkelijk bij. Niks geen last. Het aanbod van het zwartboek door de werknemers van Thebe zal ook niet helpen. Ze hebben in Den Haag ook een bibliotheek. Tja, ze zijn nog maar net aangetreden dus je zou denken, eerst maar eens zien. Maar “het” ligt er nu al zo verschrikkelijk dik óp dat het geen profetisch talent behoeft om te zien dat de zorg niet zal worden zoals zou moeten. Evenmin hoef je “links georiënteerd” te zijn om te vinden dat we een ultra VVD regering hebben die het met de samenleving gewoon niét goed voorheeft. Humaan. Als je dat bent zie je ’t al.

    1. Hanneman says:

      Een vriend van me zegt dat bovenstaande reactie te langdradig is. Dat het korter en duidelijker zou moeten zijn. Welnu; Door de eerste Rutte-kabinetten bent u naar de rand van de afgrond gedreven. Verzekerd van eigen succes duwt het huidige u over de rand. Kort. En duidelijk!