Duur 02:37
Gepubliceerd op 30 november 2016

Rotterdammers en Arnhemmers naar de stembus

Inwoners van Rotterdam en Arnhem mogen vandaag naar de stembus. In Rotterdam gaat het om een raadgevend referendum over het woningbeleid. Arnhemmers mogen stemmen over de bebouwing van een klein deel van de polder Stadsblokken-Meinerswijk. 

Kwalitatief betere huurwoningen vs sociale woningbouw

Ongeveer 500.000 stemgerechtigde Rotterdammers mogen zich woensdag 30  november 2016 uitspreken over het woningbeleid van de Maasstad tot 2030. De vraag is of er kwalitatief betere huurwoningen moeten komen waarvoor een deel van de verpauperde maar betaalbare woningen moet worden gesloopt. Tegenstanders willen zoveel mogelijk sociale huurwoningen behouden. Volgens hen verdwijnen met het nieuwe project ruim 20.000 betaalbare woningen. Er is in Rotterdam nu al een flink tekort aan woningen met een maximale huur van 629 euro. Het afbreken van deze woningen is wat hen betreft uit den boze.

Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) wil de uitstroom van de midden- en hogere inkomens uit de stad stoppen en voor hen meer aantrekkelijkere woningen bouwen. Zo blijft de stad leefbaar en veilig en kan de sociale armoede in de Maasstad worden teruggedrongen, stelt hij.

Woonwijk of natuurgebied

De Arnhemmers mogen hun stem uitbrengen over de bouw van huizen in een deel van de polder Stadsblokken-Meinerswijk. De gemeente wil de eigenaar van het stuk grond toestemming geven om 1 procent van het gebied te bebouwen. De gelegenheidscoalitie Burger Coalitie Arnhem en andere tegenstanders hebben het referendum afgedwongen. Zij willen dat de polder bestemd blijft voor natuur en recreatie.

Geldigheid

De uitslag van het Rotterdamse stadsreferendum is pas geldig wanneer 30 procent van de stemgerechtigde Rotterdammers stemt. In Arnhem betreft het ook een raadgevend referendum. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft wel laten weten de uitslag te zullen respecteren.

Arnhem stemt voor bouwen. Rotterdam haalt kiesdrempel niet

Een meerderheid van de Arnhemmers heeft gestemd voor bebouwing van een deel van de polder Stadsblokken-Meinerswijk. Voor het referendum in Arnhem god geen kiesdrempel. De uitslag is geldig. Het opkomstpercentage was 24,1 procent. Een ruime meerderheid stemde in met de bebouwing.

In Rotterdam is de kiesdrempel van 30 procent niet gehaald. De opkomst bleef steken op 17 procent. Dit betekent dat de plannen van de gemeente om ruim 15.000 oude woningen te slopen en te vervangen voor nieuwbouw kunnen doorgaan.

Zowel voor Arnhem als voor Rotterdam wordt de definitieve uitslag vrijdag 2 december bekend gemaakt.

(Bron: ANP/NOS)

Geef een antwoord

Reactie

    Hanneman says:

    Schnabel, Schneider….. ik weet het niet hoor. Ongure types waarvan de namen zelfs het zelfde begin hebben. Ik kan de uitslag van dit referendum wel voorspellen. Dat gaat net als de kwestie met het associatieverdrag met de Oekraine. Rutte wil geen referenda. De mond van de gewone burger dient op slot! Die enge wethouder zal, geheel in overeenstemming met het gedachtengoed van de VVD de sociale huurwoningen doen verdwijnen om er een veel te duur alternatief ten behoeve van de projectontwikkelaars voor in de plaats te laten bouwen. Dus, resumerend, opnieuw worden de burgers met de smalle beurs aan de kant gebuldozerd.

Bekijk ook

Meer