Duur 06:47
Gepubliceerd op 11 december 2020

Mag ING zomaar mijn loyaliteitsbonus afschaffen?

Pascal Frehé is al jaren trouwe klant bij ING. Maar dan komt hij er tot zijn ongenoegen achter dat de loyaliteitsbonus verdwijnt. Een extraatje dat hij in de loop van de jaren heeft opgebouwd bij de bank. In zijn geval gaat het om een bedrag van bijna 5000 euro. Mag de bank dit zomaar doen? MAX Ombudsman Rogier de Haan geeft uitleg.

Hoe zit het nu precies?

Tussen 2004 en 2012 bouwde iedereen met een woonhuishypotheek van ING loyaliteitsbonus op. Elk jaar stortte ING 0,2 procent van de hypotheekschuld op deze bonusrekening. Het opgebouwde bedrag, of een deel daarvan, kon gebruikt worden bij verhuizing, als betrokkene zelf, een kind of kleinkind daarbij (weer) een ING-hypotheek afsloot. De bonus gaf dan een korting op de afsluitprovisie van deze nieuwe hypotheek. Het bonustegoed bleef inzetbaar tot 2 jaar nadat de hypotheek was afgelost.

Provisieverbod

In 2013 werd het wettelijke provisieverbod ingevoerd. Per 2013 zijn volgens ING daarom ook de voorwaarden van de bonus veranderd. Vanaf 2013 geeft deze bij verhuizing geen korting meer op de afsluitprovisie, want dat mag niet meer, maar in plaats daarvan een korting op de hypotheekrente. Verder werkt alles hetzelfde. Maximaal 1 procent van het nieuwe hypotheekbedrag mag ingezet worden als bonuskorting.

Voorbeeld

U koopt bijvoorbeeld in 2007 een huis met een ING-hypotheek van 3 ton. Per jaar levert dat 600 euro loyaliteitsbonus op (0,2 procent van 3 ton). Na 6 jaar heeft u 3600 euro loyaliteitsbonus opgebouwd. Koopt u dan een ander huis met een ING hypotheek van 2 ton, dan mag u 2000 euro van uw bonus (1 procent van 2 ton) gebruiken voor korting op uw nieuwe hypotheekrente. De overige 1600 euro blijft staan, voor als uzelf, uw kind of uw kleinkind weer gaat verhuizen. Dhr. Frehé bijvoorbeeld gebruikte zodoende al een deel van het bedrag voor één van zijn kinderen. Het overige tegoed zou hij in de toekomst nog graag inzetten voor andere (klein)kinderen.

Bank laat tegoed vervallen

Tot zover niets aan de hand. Maar: ING stort vanaf 2013 geen nieuw tegoed meer op de bonusrekening. En daarnaast komt de al opgebouwde bonus per 1 januari 2021 te vervallen. De bank heeft dit in 2013 rechtstreeks aan haar klanten gecommuniceerd. Dhr. Frehé ontdekt pas dat de bonus wordt afgeschaft wanneer hij dit jaar voor het eerst hiervan gebruik wil maken. Pas als hij zich erin gaat verdiepen, leest hij tot zijn grote verbazing dat het overige bedrag vanaf 1 januari niet meer te gebruiken is.

Korting

“Natuurlijk begrijpen wij dat het voor klanten prettig is om (klein)kinderen te kunnen helpen bij het kopen van een eerste huis”, zegt een woordvoerder van de ING. “Echter is er al, na het niet meer in rekening brengen van afsluitprovisie (waar de loyaliteitsbonus voor bedoeld was) vanaf 2013 een zeer lange coulanceperiode tot nu toe gehanteerd waarbij de klant geruime tijd gebruik kon maken van de waarde van de loyaliteitsbonus.” Volgens ING vertegenwoordigt de loyaliteitsbonus ook geen geldwaarde. “Het was een loyaliteitsprogramma waarmee een korting kon worden verkregen op de afsluitprovisie.”

Mag ING dit doen?

De vraag is of ING het bonustegoed mag laten vervallen, nog voordat de hypotheekovereenkomst (die doorgaans een looptijd heeft van 30 jaar) ten einde is gekomen.

Dat staat of valt met het antwoord op de vraag of de bonusafspraak onderdeel uitmaakte van de hypotheekovereenkomst. Zulke afspraken zijn namelijk bindend, en mogen niet zomaar eenzijdig worden geschrapt. De ING-klant mag bijvoorbeeld ook niet op eigen houtje bepalen dat hij geen boete meer is verschuldigd als hij te veel aflost. Voor hypotheken afgesloten vanaf 2004 lijkt het erop dat de bonus inderdaad onderdeel was van de overeenkomst. In dat geval moet ING de opgebouwde bonus ook ná dit jaar laten staan.

Laat de bonus voortbestaan

Overeengekomen of niet, het zou ING hoe dan ook sieren om de loyaliteitsbonus te laten voortbestaan zolang het hypotheekcontract nog loopt. Geen enkele wet of regel belet ING om trouwe klanten op die manier ook vanaf 2021 te belonen.

ING laat nog weten op dit moment geen nieuw loyaliteitsprogramma te hebben voor hypotheken. “Mocht ING in de toekomst een nieuw loyaliteitsprogramma voor hypotheekklanten invoeren, dan worden onze bestaande klanten hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.”

Heeft u dit ook? Meld het bij Rogier

Heeft u ook een loyaliteitsbonus en wilt u dat MAX verder actie onderneemt? “Het kan zijn dat ING klanten denken: laat maar, mijn volgende hypotheek breng ik gewoon niet meer bij ING onder”, zegt Rogier de Haan. “In dat geval zal ik het niet meer over de loyaliteitsbonus hebben, en laat ik het rusten. Maar melden zich voor minimaal 1 miljoen aan loyaliteitsbonussen, dan gaan we verdere actie ondernemen richting ING.” Wilt u zich aanmelden, vul dan onderstaand formulier in.

(Bron: Meldpunt)

Oproep: heeft u een loyaliteitsbonus van ING?

  • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer