Duur 02:38
Gepubliceerd op 13 december 2016

De Nederlandse economie trekt steeds verder aan

De Nederlandse economie en de overheidsfinanciën staan er een stuk beter voor dan enkele maanden geleden nog werd gedacht. De groei van de Nederlandse economie zet door, de werkloosheid daalt, en de koopkracht stijgt. Het kabinet Rutte-II sluit zijn regeerperiode volgend jaar zonder tekort af, terwijl de economie weer terugkomt op het peil van voor de uitbraak van de financiële crisis in 2008, zo meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn Decemberraming. De cijfers laten bijna over de hele linie een bijstelling naar boven zien ten opzichte van de vorige raming op Prinsjesdag.

Hersteljaar

Het CPB noemt 2016 een bijzonder hersteljaar. De productie per hoofd van de bevolking, dat wat we met z’n allen maken en verdienen, is terug op het niveau van 2008, na de dubbele economische dip in 2009 en 2012-2013. Voor 2017 voorzien de rekenmeesters van het kabinet zelfs een economische groei van 2.1 procent. De belangrijkste aanjagers hiervoor zijn de huishoudens. Die profiteren van de loonsverhogingen van de afgelopen twee jaar.

Aanhoudende groei

De consumptie wordt verder aangewakkerd door de sterke groei op de huizenmarkt, doordat mensen verhuizen en het huis inrichten. Onlangs bleek al dat de aanhoudende economische groei voor aanzienlijke belastingmeevallers zorgt, waardoor het overheidstekort dit jaar kleiner is dan eerder gedacht. Het CPB verwacht dat die ontwikkeling doorzet, waardoor de uitgaven en inkomsten van de Staat volgend jaar voor het eerst in negen jaar in evenwicht zijn.

Werkloosheid

De werkloosheid is dit jaar bijzonder sterk gedaald, sinds 1970 is dat maar een keer eerder voor gekomen. Vooral bij bedrijven komen er banen bij, in de zorg en bij de overheid niet. Het CPB verwacht dat volgend jaar gemiddeld 475.000 mensen werkloos zijn. Nu zijn het er iets meer dan een half miljoen. Bij de vorige raming ging het CPB er nog van uit dat de werkloosheid dit en volgend jaar stabiel zou blijven. Maar het beeld is nu compleet anders.

Evenwicht

Voor het eerst in negen jaren van tekorten is de Nederlandse begroting volgend jaar in evenwicht. Dit jaar loopt het tekort ook al terug naar een half procent, zo’n 3,5 miljard euro. In september rekende het CPB nog met een tekort van 1,1 procent, zo’n 8 miljard euro. Minder uitgaven en meer belastinginkomsten krikken de cijfers op.

Onzekerheid

Het CPB wijst er ondanks de zonnige prognoses op dat de economische en politieke situatie in de EU onzeker blijft. De gevolgen van de brexit lijken daarbij vooralsnog echter mee te vallen. Nederland houdt volgend jaar last van de zwakke groei van de wereldhandel, maar weet zijn aandeel op de internationale markt naar verwachting wel te vergroten. De staatsschuld neemt verder af en komt volgens de nieuwe ramingen in 2017 voor het eerst sinds 2010 onder het Europees vastgestelde maximum van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

  Mariet19 says:

  eh…, wie gelooft dat eigenlijk???
  Overal signalen dat het helemaal niet goed gaat. Werkeloosheid, Vluchtelingen, criminaliteit, aanslagen, Trump Oh, ja….volgend jaar verkiezingen…

  Ik heb echt het gevoel dat het Nederlandse volk in slaap is gevallen, of sociale media verslaafd is of achter de tv is gevallen
  waarom merken we (de gewone mens) er dan niets van: overal bezuinigen, ontslagen, inkrimpingen, fusies.
  Ja, Rutte zal het niet merken. Het kanariepietje in de mijn, waarmee ik me wel kan vergelijken, merkt het wel,

  we vallen bijna om> werken of verzuipen. Na jarenlange ervaring in de thuiszorg en echt hard werken wordt nu van ons verwacht dat we 20 % inleveren (voor mij 200 euro in de maand) en ik krijg geen huur- en zorg toeslag omdat ik wat gespaard hebt. Dat wordt ons dus afgenomen. Zo kan ik ook mijn beurs vullen!!
  Als we nu niet toestemmen met 20% inleveren gaat het bedrijf failliet en worden we verplicht gesteld, anders geen uitkering, om voor 20% minder te gaan werken bij een ander bedrijf die ons wil overnemen.

  Bijna 60 jaar.
  Uitbuiten van de lager geschoolde werknemer en het daarbij horende autoritaire gedrag, niet rechtstreeks, maar via intimideren en geen respect tonen.

  oosterwijck says:

  De economie trekt verder aan! … De leugen van het jaar. … Mensen geloof er maar niets van, met allerlei kunstgrepen wordt de waarheid verzwegen. De politiek wil met positieve berichtgeving, de mensen positiever stemmen. Wij moeten de indruk krijgen, dat de EU niet faalt. Maar in werkelijkheid is de EU (Europese Unie) eigenlijk niet meer dan een EBU (Europese Banken Unie). De enige instellingen die financieel profijt hebben van de EU, zijn de banken. Die hebben massaal hun personeel op straat kunnen zetten, omdat er geen werkzaamheden te verrichten zijn voor de lagere medewerkers. De top van de bank medewerkers, maken fantasierapporten over woekerwinsten, die alleen op papier (digitaal) bestaan. Krijgen vervolgens provisie uitbetaald en tot slot wordt de rekening overhandigd aan de Centrale Europese bank, die vervolgens het kopieerapparaat aanzet. … Anderzijds worden de regeringen van landen gedwongen om meer bij te dragen aan de Centrale Europese bank. En het zijn alleen Duitsland, Nederland en Engeland, die de kas vullen. De rest van de Europese landen krijgt alleen maar financiele hulp. … Die vervolgens de kleinere belastingbetaler onder druk zet. De grote belastingbetalers, krijgen vrijstelling en ontheffing. … De man van de straat hoort alleen maar dat er weer een hoop mensen ontslagen gaan worden en dat de belastingen weer verhoogd worden. … En dan zou het nu ineens beter gaan? … Waar dan? Bij wie?

Bekijk ook

Meer