Iedereen kan Aquarelschilderen

Amusement

Uw eigen aquarelschilderijen in slechts 10 lessen!

Ma 21 juli 2008 10:15 NPO 2 10 min

Het derde stilleven: zonder schets

In deze les staat het derde stilleven centraal, dit keer zonder schets!

Aquarelleren is een leuke, spontane schildertechniek en kan verrassende resultaten opleveren. Inge laat zien dat je ook zonder een schets meteen een aquarel kan opzetten.

Een aanpak waar u veel aan kunt hebben als u wat verder gevorderd bent met de standaard werkwijze uit les drie en vier.