Het babybrein

De leidraad is dat het brein nog lang niet af is bij de geboorte, zoals men vroeger dacht, maar nu pas aan het grote werk begint. Ouders en verzorgers hebben dus een grote invloed op de ontwikkeling.

Populair-wetenschappelijke programma dat de mysteries van ons brein test. Charles Groenhuijsen kwam vanuit zijn eigen interesse en fascinatie op het idee om een programma te maken over het menselijk brein: 'Ons brein bepaalt wat we voelen, denken en doen. Toch weten we nog maar nauwelijks hoe het brein werkt, onze hersenen zijn nog altijd één groot mysterie. In BreinGeheim onderzoeken we de ontwikkeling van het menselijk brein vanaf het prille tot en met het rijpe brein, aan de hand van de levensloop van de mens. We tonen aan dat ons brein maakbaar is en geven antwoord op vragen als: Hoe kun je gedurende het hele leven die supermachine in ons hoofd zo sterk mogelijk maken en houden? Wat moet je vooral niet doen? We hebben bewust gekozen voor een positieve insteek: BreinGeheim brengt news-you-can-use.'.