Oorzaken van ondervoeding

Er zijn verschillende oorzaken voor ondervoeding aan te wijzen. De grootste risicofactor om ondervoed te raken is ziekte. Door ziekte…

Meer