NAM, Groningers

Smartengeld voor Groningers

De Nederlandsche Aardolie Maatschappij (NAM) is aansprakelijk voor de immateriële schade die Groningers hebben geleden als gevolg van de aardbevingen in…

Meer