Onterechte kortingen op uren huishoudelijke thuiszorg

Aantal uren huishoudelijke ondersteuning voor hulpbehoevenden soms onterecht gekort.

Mensen die huishoudelijke ondersteuning van gemeenten krijgen worden soms onterecht gekort op het aantal uren dat wordt schoongemaakt. Dat komt doordat thuiszorgbedrijven te weinig WMO-geld van gemeenten ontvangen. Om met het krappe budget zoveel mogelijk mensen te helpen, beperken deze thuiszorgbedrijven het aantal uren hulp per cliënt.