In Beeld

In de biografiereeks In Beeld worden succesvolle mensen geportretteerd, die ook dieptepunten hebben gekend. Welke invloed heeft dit op hen gehad en hoe kwamen zij dit weer te boven?