Hongertocht

Voor vele Nederlanders kwam de bevrijding te laat. Zij overleden aan de gevolgen van honger en kou. Duizenden uitgehongerde mensen trokken tijdens de Hongerwinter van 1944/1945 te voet of met handkarren in de bittere kou naar boerderijen voor voedsel. In augustus 2007 wordt deze tocht, bekend als de 'hongertocht', opnieuw gelopen door mensen die destijds met de tocht meeliepen.