Het was Oorlog

Een serie portretten van mensen die in de Tweede Wereldoorlog een bijzondere rol hebben gespeeld, omdat ze standvastig of verraderlijk waren, dader of slachtoffer, schurk of held.