Getekend in Westerbork

Het leven en werk van tekenaar Leo Kok. Hij wordt, samen met zijn vrouw Kitty de Wijze, als een van de laatste gevangenen van Kamp Westerbork afgevoerd naar de vernietigingskampen in het Oosten. Vlak voor hun deportatie worden de tekeningen van Leo Kok uit Kamp Westerbork naar een adres in Nijmegen gesmokkeld, en blijven zo bewaard voor het nageslacht. Leo sterft op 12 mei 1945, zes dagen na zijn bevrijding uit het concentratiekamp Ebensee in Oostenrijk. Leo's vrouw Kitty overleeft de verschrikkingen van de concentratiekampen. Ze hertrouwt en krijgt twee kinderen. Haar zoon Jaap Nijstad is van kinds af aan gefascineerd door de tekeningen van Leo Kok, de man die hij nooit gekend heeft, maar die wel altijd herinnerd werd in het gezin waar hij opgroeide. Leo wordt zo voor hem een bekende die hij nooit heeft kunnen ontmoeten, maar die wel een onderdeel van zijn leven is gebleven. Jaap Nijstad bezoekt de plekken waar Leo Kok tijdens de oorlog verbleef, leefde, tekende, trouwde, stierf en begraven is.