Eén tegen eenzaamheid

In dit liveprogramma vragen we aandacht het groeiende aantal mensen dat zich eenzaam voelt. Een belpanel met prominenten uit het bedrijfsleven en met professionals van de Luisterlijn staat eenzame mensen te woord. Ook verzamelen ze bijzondere initiatieven om eenzaamheid te bestrijden.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge en MAX-directeur Jan Slagter zijn voor één dag taxichauffeur. Ze geven mensen die zich eenzaam voelen een lift naar vrienden of kennissen, waar ze om verscheidene redenen geen contact meer mee hebben.

Hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder en gedragsbioloog Patrick van Veen geven minicolleges. Scherder laat zien wat eenzaamheid met het menselijk brein doet. Van Veen kijkt juist naar de dierenwereld, waar eenzaamheid ook bestaat en gevolgen heeft. Er is muziek van onder andere Trijntje Oosterhuis.

43 procent van de Nederlandse volwassen voelt zich eenzaam. Hiervan zegt 10 procent zich zelfs ernstig eenzaam te voelen. Verwacht wordt dat dit aantal zal groeien, als er niet wordt ingegrepen. Als we allemaal meer oog voor elkaar hebben, zal de eenzaamheid in Nederland afnemen. In maart 2018 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, om eenzaamheid landelijk aan te pakken.