Alle 100 op een Rij

Wie weet het meest over de gebeurtenissen van de afgelopen 100 jaar? De 100-jarigen en de kijker thuis krijgen vragen voorgeschoteld over (televisie)gebeurtenissen, uitvindingen en muziek uit de afgelopen eeuw. Tijdens de show is er ook aandacht voor het werk van Cordaid Mensen in Nood. Zij zetten zich al een eeuw in voor de meest kwetsbare mensen overal ter wereld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog begonnen ze dicht bij huis, toen ze Belgische weeskinderen onderbrachten bij Nederlandse gezinnen.