Nederlandse taal

De Nederlandse taal verloedert; ‘overheid, treed op!’

In opdracht van MAX Magazine is een aantal vragen aan het MAX Opinie Panel voorgelegd over de Nederlandse taal. Want de manier waarop de Nederlandse taal wordt gesproken en geschreven, houdt de gemoederen bezig. Hieronder de uitkomsten van het onderzoek. 

De taal verloedert

Het resultaat van een peiling onder bijna 2.300 deelnemers aan het MAX Opinie Panel over de Nederlandse taal liegt er niet om. Die taal verloedert, meent bijna 1 op de 6 (ruim 84%). Het is volgens bijna driekwart (73%) zo ernstig gesteld, dat de  Nederlandse taal zoals zij die hebben geleerd, op termijn zal verdwijnen. Nog geen 10 procent vindt straattaal als ‘dope’ en ‘leipe shit’ een aanwinst. Management/kantoortaal, zoals ‘out-of-the-box-denken’ en iets ‘aanvliegen’, vindt maar 15 procent een aanwinst. Sms/chattaal als ‘ff w88’ in plaats van even wachten’, scoort met 16 procent net iets beter. En gebruik van Engelse woorden krijgt de goedkeuring van net iets meer dan één op de vijf (21%).

De grootste ergernissen:

 • straattaal (74%)
 • spel- en taalfouten (73%)
 • sms/chat-taal (63%)
 • populaire taal van politici (57%)
 • Engelse woorden (53%)

Verloedering gevolg van opmars sociale media

Gevraagd naar voorbeelden van storend taalgebruik scoort ‘die meisje is stom’ het hoogst (93%), nog boven ‘hun hebben zich vergist’ (89%) en ‘me moeder is niet thuis’ (73%). Taalverloedering is volgens de respondenten vooral een gevolg van de opmars van sociale media, internet, smartphones en andere vormen van digitalisering (73%). De Nederlandse taal heeft ook zwaar te lijden onder onverschilligheid in het praten en schrijven (68%), de multiculturele samenleving (62%) en ontlezing (61%), gevolgd door slecht onderwijs (49%) en slechte opvoeding (40%). Slechts een vijfde (20%) vindt het een goede zaak dat de Nederlandse taal aan alle kanten verandert.

Een overgrote meerderheid (68%) vindt juist niet dat je maar mee moet met de tijd en alle taalverandering. De rest heeft hierover geen mening. De overheid moet ten strijde trekken tegen taalverloedering, vindt een overduidelijke meerderheid (80%). Er lag jarenlang een voorstel om de Nederlandse taal te verankeren in de Grondwet. Het nieuwe kabinet gaat dat voorstel intrekken. Helemaal verkeerd, vindt ruim twee derde (69%) van het MAX Opinie Panel.

Klachten zijn van alle tijden

Volgens hoogleraar en taalkundige Marc van Oostendorp zijn klachten over de teloorgang van de Nederlandse taal van alle tijden. Een interview met hem en ander liefhebbers van de Nederlandse taal leest u in het artikel De Nederlandse taal verloedert.

(Bron: MAX Magazine)

Geef een antwoord

Reacties (14)

 1. docoweb says:

  Wat mij opvalt dat is dat de Nederlandse taal bij bijv. de radio en met name de reclames dikwijls Engelse woorden gebruiken, veel oudere mensen zullen naar mijn idee hier best moeite mee hebben.
  Deze Engelse woorden ,worden natuurlijk door de reclame makers bedacht, maar ik hoor om me heen veel senioren die zeggen moet dat nu op de Nederlandse radio,we leven toch in Nederland en waarom zijn veel reclames dan niet in de Nederlandse taal.

 2. Veder says:

  Er is zeker sprake van een taalvervuiling ofwel -verloedering in Nederland. Hoewel ik zelf van taalgrapjes hou en van buitenlandse taal, vind ik niet dat we onze eigen Nederlandse taal moeten veronachtzamen.
  Ook lijken soms nu woorden anders van betekenis te zijn geworden, terwijl het woordenboek duidelijk aangeeft wat een woord inhoudt. Dit zorgt naar mijn idee voor verwarrende situaties.

  Een goed en ook een apart voorbeeld is de verandering van het nieuwe (katholieke) Onze Vader voor Nederland en België. Sommige mensen denken dat die verandering van een bepaalde zin feitelijk niets uitmaakt. Want dat geldt niet voor andere zinnen die zijn veranderd. Het is de hiernavolgende zin in het Onze Vader, die voor verwarring en zelfs verontwaardiging heeft geleidt: “Leid ons niet in bekoring” betekent m.i. toch echt heel wat anders dan: “Breng ons niet in de beproeving.” ‘bekoring’ en ‘beproeving’. Daar komt nog bij dat een dergelijke verandering voor gelovigen altijd nog verwarrend is.

  Sommige mensen vinden een e-mail onpersoonlijk, maar zelf houden ze dan wel van korte apps of chats. Nou ja, hoe onpersoonlijk wil je het hebben? Digitaal? Luchtconversatie?

 3. Bing says:

  Hoewel ik ook vaak moeite heb met het gebruik van straattaal sms/chat-taal en Engelse woorden, vind ik dat we hier niet moeilijk over moeten doen. Alles veranderd dus ook de taal. Ook vind ik dat we veel te moeilijk doen over spel en taal fouten. Taal is een communicatie middel. Het belangrijkste vind ik dat we elkaar moeten begrijpen. Zeker in de multiculturele samenleving. Ik denk wel eens dat mensen die zich druk maken over spelfouten, alleen maar willen aantonen dat zij zo knap zijn. Ik vind het juist irritant als intelligente mensen neerkijken op minder intelligente mensen.

  1. Costnix says:

   Dat is nou de redenen, dat een taal uniform moet zijn, zodat men elkaar begrijpt.

  2. Caecilia says:

   Heel goed gereageerd costnix, Ik ben vrijwilligster op een basisschool, en m’n collega’s doen er werkelijk alles aan om ze de Nederlandse taal fatsoenlijk bij te brengen;
   MAAR als je thuis al niet de medewerking van ouders en zussen en/ of broers krijgt om het goed uit te spreken en schrijven ( leve de bieb, dat zouden meer mensen moeten doen en vooral kinderen) is het een enorme klus en heb je als leerkracht een onvoorstelbaar doorzettingsvermogen nodig om toch gemotiveerd te blijven, en JA de regering moet hier nog steeds na 2,5 jaar een stelling in nemen.

 4. Nelleke reageert says:

  Wat mij enorm stoort in de taal is dat men tegenwoordig steeds vaker zegt “als mij”. Tevens worden mensheid en menselijk gecombineerd tot menselijkheid. Als je sommige zinnen leest waarin dit staat, dan is dat echt tenenkrommend. Waar is het op de scholen misgegaan? Is er geen leerkracht meer in staat om de kinderen fatsoenlijk Nederlands te leren?

 5. Govert says:

  Ja dat is ook logisch, ik woon in het Westland en daar hebben de meeste bedrijven Engelse namen.
  Kijk maar naar de nieuwslezeressen op het tv Journaal ze spreken de meeste woorde niet juist meer uit en ze kenne de Nederlandse taal niet meer goed uitspreke en dan krijg je hele rare uitsprake voor de tv.
  Ik vind het een schande dat dit op de tv toegestaan word dat deze dames niet in staat zijn hun eigen taal goed uit te spreke.

 6. klontje says:

  Ik vind het jammer dat we steeds meer Engelse woorden gaan gebruiken waar dat niet nodig is. Spreek en schrijf zo veel mogelijk Nederlands. En veel van de woorden die ze nu toevoegen aan het Nederlands, zijn m.i. waardeloos. Andere daarentegen zoals politie en nog wat andere moesten ze veranderen zoals we het uitspreken, De d en dt is ook een dwaas iets waar veel mensen moeite mee hebben, en het heeft ook geen nut.
  Ik vind dat het Esperanto veel meer aandacht had moeten krijgen om als wereldtaal te gebruiken.. Dat is een neutrale taal. Als ieder land het op school als tweede taal zou gebruiken dan kon iedereen, waar ook ter wereld , na een aantal jaren elkaar verstaan.

 7. Bram van Aardenburg says:

  Ik vind dat onze taal op vele manieren wordt vervuild, vooral door mensen die zich graag belangrijk voordoen door het gebruik van managementtermen of sms-taal die afkomstig zijn uit het Amerikaans. We moeten targets halen….. en meer van die kreten die agressief klinken, maar niet echt duidelijk maken wat de spreker of schrijver nu echt bedoelt. Verder vind ik dat we technische woorden die wij overnemen uit andere talen, ook op zijn Nederlands moeten gaan uitspreken. Overigens zijn Nederlanders al veel langer slordig in hun taalgebruik: een zachte, linnendoek voor theeglazen werd theedoek. Een woord dat de lading niet dekt, maar door slordig taalgebruik tot stand kwam.

  Sinds een paar jaar woon ik bijna tegen de Belgische grens aan en ben ik deels op de stad Brugge georiënteerd. Het West-Vlaams kenmerkt zich door een hoge mate aan geschreven taalpuurheid. De theedoek heet hier toepasselijk schoteldoek, de fauteuil is een zetel en plastiek kun je recykleren.

  Ik vind het ook belangrijk dat streekdialecten zoveel mogelijk gekoesterd worden en kinderen op school ook dialect mogen spreken. Vlaanderen kent nog vele typische streekdialecten en mij valt op dat mensen in dialect veel beter hun gevoel en emoties kunnen uitdrukken. Op zakelijk en politiek gebied kan het echter wel tot problemen leiden, zo merk ik echter ook. Zo hoor je Vlaamse politici vaak veel woorden en volzinnen gebruiken om diplomatiek om de hete brij heen te draaien, terwijl Nederlanders vaak bot, plomp en vaak weinig beleefd een delicaat onderwerp bijna laten ontploffen.
  In een streekdialect kun je echter wel direct zijn, maar toch beleefdheid en begrip tonen zonder te kwetsen. Een virtuoos hierin is Herman Finkers als hij een conference in het Twents houdt. De huidige botheid of het semi-Amerikaans emotioneel geleuter in de media, ik vind het afschuwelijk. Ik zet al snel de televisie uit bij zulke praatprogramma’s. Waarom heten dat talkshows?

 8. Frans4sure says:

  Kinderen begrijpend leren lezen… geldt ook de ouders… onderwijzend personeel meer kennis en beter begrip voor de Nederlandse taal bijbrengen… spelen met taal geeft plezier 🙂 … ga ze leren schrijven… met een potloodje of vulpen… gooi Ipadjes en computertjes opzij

 9. Thuur52 says:

  Nog twee irritaties:
  1ste – Als we bericht krijgen van grote winkelbedrijven of banken, dan worden we altijd aangesproken in de “jij” en “je” stijl; beschaving toon je gewoon door onbekenden (en zeker ouderen) aan te spreken met “u”.

  2de – Tegenwoordig hoor je steeds vaker personen die presenteren, en vooral mensen in de reclame, EN de burgemeester van Amsterdam, die een irritant spjaakgebjek hebben; zij kunnen de R niet goed uitspreken. Heel irritant.

 10. Blokker says:

  Met veel plezier zijn wij lid van Max en Kijken naar de programma’s, echter de presentator Sybrands toont mijne inziens geen respect naar de artsen door ze te tutoyeren of is het de macht van de omroep en dat geeft toch ergernis en minder kijk plezier bij dit programma.

 11. watchme says:

  Ik erger me ook stevig aan die taalverloedering. M.n. de verwisseling van jou en jouw lijkt al gemeengoed te worden. Wat ik echter ook storend vind is onzurgvuldigheden. Bijv. in dit artikel: ‘Die taal verloedert, meent bijna 1 op de 6 (ruim 84%).’ Huh? 1 op 6 = 84%???

 12. Vic46 says:

  Ik ben Engels en mijn grote probleem is als mensen mij accent horen, ze in het Engels begin te praten.
  Ik hoor mensen Engelse woorden gebruiken die in England niet op TV zouden worden gebruikt, bijvoorbeeld om iemand een taart te noemen, in England is het zelfde als een prostituee, zonder betalen.
  Daar zijn veel ander voorbeelden ook. Scheldwoorden zijn ook te makkelijk gebruikt hier.